NFFF introduserer «SLEIPNER PRISEN»

Skrevet av Elisabeth Vergara, Norsk Forening for Fullblodsavl,  09.05.2019
Artikkelbilde

NFFF introduserer «SLEIPNER PRISEN» for å sette fokus på våre mange, flinke norskoppdrettede fullblodshester og deres stolte eiere. 

Sleipner var ifølge norrøn mytologi verdens raskeste hest.  Han hadde 8 ben og kunne løpe like fort på land og vann som i luften. SLEIPNER PRISEN går til EIER av den hesten som fra sesongstart til og med løpsdagen søndag 17. november har flest poeng.

Poengene blir beregnet ut ifra følgende poengskala: 1. plass – 5p, 2. plass – 4p, 3. plass – 3p, 4. plass – 2p og 5. plass – 1p.  Rangering vil bli publisert fortløpende i programmet.

Sleipner Prisen er et bilde laget av champion jockey Espen Ski og er en vandrepremie.  Vinneren vil få låne bilde i et år og vil få navnet sitt på passepartout.

Kun medlemmer av NFFF kan vinne prisen.  Medlemskapet må betales innen 1. august for at du som eier skal kunne vinne prisen.  Medlemskap for et år er kr 500 som kan Vippses til nr 563304 eller settes inn på konto 2525 30 65659.

NFFF jobber for oppdrettere og eiere av norskoppdrettede hester.  Vi jobber for bedre løpstilbud, premier, bonuser, tilskuddordninger og oppdretterpremier. Vi er representert i styret i Norsk Jockeyklub og løpskommiteen.  Våre medlemmer får i tillegg en rekke medlemsfordeler.