INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 SAMT ÅRSBERETNING

26.02.2014

 

Til Norsk forening for fullblodsavls medlemmer:

Årsmøte avholdes tirsdag 11. mars kl 19.00 i Newmarket Lounge på Øvrevoll (bak hovedtribunen)

 

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Gjennomgang av årsberetning

6. Regnskap 2013

7. Budsjettforslag 2014

8. Fastsettelse av medlemskontingenten

9. Valg av styre og revisor

    Styreleder Maria Robertz (på valg)

    Nestleder Søren Pedersen (på valg)

    Styremedlem Camilla Skotvedt (på valg)

    Styremedlem Morten Buck (ikke på valg)

    Styremedlem Janicke Due (ikke på valg)

    Varamedlem Knut O. Arnesen (på valg)

    Varamedlem Knut Martin Torgersen (på valg)

    Varamedlem Morten Arnesen (på valg)

    Revisor Jan Prydz Mathisen

10. Innkomne forslag

 

Etter årsmøtet inviterer vi alle medlemmer til en plenumsdiskusjon om våre tanker og ønsker om fremtiden til norsk oppdrett.

 

Vi gjør oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt kontingent for 2014 har adgang til årsmøtet.

 

Enkel servering.

 

Møt opp!

 

Velkommen

 

 

 

STYRETS ÅRSBERETNING

 

Norsk Forening for fullblodsavl 2013

 

Etter ordinær generalforsamling har styret hatt følgende sammensetning

 

Styreleder: Maria Robertz

Nestleder: Søren Pedersen

Styremedlem: Camilla Skotvedt

Styremedlem: Morten Buck

Styremedlem: Janicke Due

Varamedlem: Knut O.Arnesen

Varamedlem: Knut Martin Torgersen

Varamedlem: Morten Arnesen

Revisor: Jan Prydz Mathisen

Styret har i beretningsperioden hatt 4 styremøter og mye kontakt via e-post og telefon.

Foreningens sekretær har hatt sporadisk kontortid på Øvrevoll onsdager. Antall medlemmer per 31.12.13 var 50.

 

FORENINGENS AKTIVITETER 2013

 

Irlandstur

Foreningens sekretær arrangerte tur til Goresbidge Breeze Up Sales i Irland hvor 6 hester ble kjøpt. Ny tur i 2014.

På EFTBA møtet i Paris i mai møtte Camilla Skotvedt og Maria Robertz.

 

Gode vilkår for norsk oppdrett

Samarbeidet med NJ er meget bra og selv med negativ økonomisk trend innen sporten, har vi beholdt det gode løpstilbudet og forhøyet oppdretterprosent. Oppdrettere har fått minnepremie ved seier og månedens oppdretter er blitt kåret hver måned med tekst og bilde i program og på Facebook.

Hingstetilskuddet som ble innført som en prøveordning for 2013 og 2014 ble ubetalt til 2 hingster på Meridian Stutteri, Crocker Road (13 hopper) og Deceptor (8 hopper)

 

Hingstekåring

Denne ble utsatt til 2014.

 

Auksjon

Denne ble også i år avholdt i samarbeid med travet på Bjerke Travbane. Rammer og logistikk blir stadig bedre. Totalt påmeldt 18 åringer. Dessverre ble flere åringer strøket/solgt før auksjonen. 6 ble reelt solgt på auksjonen. Det ble mye rot rundt et av salgene da auksjonarius ikke helt hadde forstått opplegget rundt minstepris.

Danmark og Sverige er i gang med felles auksjon og vil gjerne ha med Norge. NFFF vil fortsatt støtte en auksjon i Norge, men det er selvfølgelig opp til hver oppdretter å velge selv.

 

Status for norsk avl

Antall bedekte norskregistrerte hopper i 2013: 36 i Norge, 10 i utlandet

Antall norskstasjonerte avlshingster i 2013: 5

Antall fødte føll i 2013: 51

Beste oppdretter 2013: Johan C Løken

 

NFFF på web

Foreningen har egen fane på Øvrevolls hjemmeside som blir oppdatert jevnlig. Oppdateringer blir også lagt ut på Facebook.

 

Crocker Road

Crocker Road fikk 13 hopper på Meridian Stutteri og 9 ble drektige. Dessverre har 3 stk kastet i senere tid. Hans avkom gjør det strålende i Chile. Sesongen 2014 har vi gjort avtale med Ekra Gård v/veterinær Per Martens.

Crocker Road er blitt solgt til Therese Sellevold, men vi leier ham av henne i bedekningssesongen.

 

Foreningen har vært representert følgende steder

NJ styre: Maria Robertz

Løpskomiteen: Knut O. Arnesen

Kåringsnemden: Inger-Lise Reese

Norsk Hestesenter: Camilla Skotvedt (ordfører)

EFTBA: Camilla Skotvedt 

  

Norskoppdrettede hester som har utmerket seg i 2013

Ragazzo, 4 seire inkl Polar Cup og Polar Mile Cup

Dickie Dickens, 2 seire inkl  Breeders Prize Classic

Legal Memory, 3 seire inkl  Norsk Rikstoto Grand Prix

Skrik, 3 seire inkl. Skandinavisk Mesterskap for 2 åringer

Cat Act, 2 seire inkl NM for 2 åringer

Calcaterre, 2 seire inkl. Norsk Rikstoto Oppdrettsløp

Macbeth, 3 seire inkl Eyvind Lyches Minneløp

Sweety, 2 seire inkl. Forsommerløp for 3 åringer

Daydream Believer, 2 seire inkl NM for 3 åringer

 

ØKONOMI

 

Foreningen har negativ egenkapital og forøvrige henvises det til regnskapet.

 

Øvrevoll 30.01.2014

Maria Robertz
Søren Pedersen
Camilla Skotvedt
Morten Buck
Janicke Due