INNKALLING

23.02.2011

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for 2010 i Norsk Forening for Fullblodsavl.

 

Dag 9. mars kl.18.00 i Newmarket Lounge på Øvrevoll

 

Dagsorden:

·         Godkjenning av innkallingen.

·         Valg av møteleder.

·         Valg av referent.

·         Valg av to personer til å undertegne protokollen.

 

Årsberetning og regnskap.

·         Fastsettelse av medlemskontingenten.

·         Valg av styre og revisor.

 

Innkomne forslag.

 

Eventuelt.

Etter ordinær generalforsamling 4. juni 2009 har styret bestått av:

Formann:           Maria Robertz (på valg)

Viseformann:    Søren Pedersen (ikke på valg)

Styremedlem:   Camilla Skotvedt (ikke på valg)

Styremedlem:   Morten Buck (på valg)

Styremedlem:   Cathrine Witsø Slettemark (på valg)

Varamenn:        Jan Bjørdal, Knut O. Arnesen og

                            Einar Nagell-Erichsen (på valg)

Revisor:              Jan Prydz Mathisen

 

Vi gjør oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt sin kontingent har adgang til generalforsamlingen.

 

Enkel servering.

 

VELKOMMEN.