INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

12.03.2013

Til Norsk forening for fullblodsavls medlemmer.

Regnskap 2012 KLIKK HER

 

Årsberetning 2012 KLIKK HER

 

Onsdag 20.mars kl.19.00 i Newmarket Lounge på Øvrevoll. (bak hovedtribunen)

Til behandling foreligger følgende saker:

1                    Godkjenning av innkalling og dagsorden

2                    Valg av møteleder

3                    Valg av referent

4                    Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

5                    Gjennomgang av årsberetning

6                    Regnskap 2012

7                    Budsjettforslag 2013

8                    Fastsettelse av medlemskontingenten

9                    Valg av styre og revisor

Styreleder Maria Robertz (ikke på valg)

Nestleder Søren Pedersen (ikke på valg)

Styremedlem Camilla Skotvedt (ikke på valg)

Styremedlem Morten Buck (på valg)

Styremedlem Janicke Due (på valg)

Vararepresentant Sissel Tangen (på valg)

Vararepresentant Knut O.Arnesen (på valg)

Vararepresentant Knut M.Torgersen (på valg)

Revisor Jan Prydz Mathisen

10                       Innkomne forslag:

 

Det er innkommet forslag om at folkehesten bør være norskoppdrettet, ønskelig med diskusjon om dette.

Likeledes er det innkommet ønske om å diskutere forslaget om en felles skandinavisk åringsauksjon.

 

Vi gjør oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt sin kontingent for 2013 har adgang til årsmøtet.

 

Enkel servering.

 

Møt opp!

 

Velkommen