Bedekke i utlandet

Skrevet av Camilla Skotvedt,  07.12.2011

(England, Irland, Tyskland, Frankrike, Italia)

Det er mange spørsmål som dukker opp hvis man vil bedekke sin hoppe i utlandet for å få et norskoppdrettet avkom. Vi vil her belyse de vanligste spørsmålene.

 

Hvordan finne ut hvor jeg skal og til hvilken hingst?

Her er det mange meninger og teorier, men det kan lønne seg å gå via landets agenter. Du kan Google Blodstock Agents og finne dem på den måten, www.equiline.com har eget dataprogram for dette, men det koster penger. Ta gjerne kontakt med stutteriene, men vær oppmerksom på at til de virkelig gode og dyre hingstene får kun hopper av meget høy kvalitet innpass.

Hva slags papirer trenger jeg?

Det kreves mye papirarbeid! Ved utførsel: Utførselspapirer fra NJ, toll og transittpapirer, innførseldokumenter til destinasjonsland og veterinærattest fra mattilsynet. Eier av hesten må også utstede en ”proformafaktura” adressert til mottagerstedet. I denne fakturaen bør det fremgå dersom hoppen er drektig og hvilken hingst hun er drektig med og i hvilket land bedekningen fant sted. Alle kostnader i utlandet skal fremlegges og dokumenteres for toll og mva beregning. Selve beregningen kan overlates til speditøren. Ved tilbakeførsel må det også betales toll og mva for bedekningsavgiften. Dersom hoppen kaster etter hjemkomst eller føllet dør ved fødselen, kan man søke direktoratet om refusjon av mva. Det er veldig viktig at alle utgifter faktureres avgiftsfritt i eksportlandet. Avtale om dette bør gjøres med stutteriet før avtale om bedekning og oppstalling inngås. Når toll og mva er betalt, skal dette dokumenteres for NJ før føllet kan registreres. Husk at passet ALLTID skal følge hesten.

Vi anbefaler derfor å ta kontakt med erfaren transportør som kan ordne alt – du får bare en regning.

Trengs det noen prøver av hoppen?

Vaksinasjon må være i orden og ført inn i passet. De aller fleste stutterier krever diverse prøver før bedekning. (CEM, EVA, mfl) Noen krever at de blir tatt før avreise fra Norge, noen tar dem ved ankomst på stutteriet. Vår erfaring er ofte at de forlanger at prøvesvarene foreligger ved ankomst, men at de tar dem på nytt uansett for de stoler ikke på våre laboratorier. Du kan lese mer om The Code of Practice på www.eftba.eu

Hvor lenge kan hoppen være ute av landet?

9 måneder i flg NJs reglement som vi må forholde oss til. (Tollmyndighetene sier 12 mnd.) Sjekk Øvrevolls hjemmeside under fanen AVL, ”definisjon av norskoppdrettet”.

Er det noen som kan hjelpe meg?

I og med at dette er ganske komplisert er det mange som opplever problemer når de gjør dette selv. Derfor anbefaler vi å ta kontakt med agent i mottagerland eller erfaren norsk transportør som er behjelpelig med hele papirmølla, selvfølgelig mot godtgjørelse. Ta kontakt med NFFF v/Camilla Skotvedt, 93 42 50 85 mail: skotv-b@online.no eller Knut O.Arnesen, 90 10 35 84, mail: knutoarn@online.no som har lang erfaring.

Hva koster det?

Vanskelig å gi eksakte tall, mye avhenger jo av hvor du skal og hvor dyr hingst du bruker. Eksempelvis vil en tur/retur England av hoppe uten føll koste ca kr.20.000,-. Skal du til Irland, koster ca.kr.6.000,- mer.(Avhengig av hvor mange hester som reiser sammen)

I tillegg kommer jo sprangavgift, oppstalling, veterinær, papirarbeid (ca.kr.5.000,-) etc. Mva må betales på alt i Norge ved tilbakeførsel.

 

Får jeg noe tilskudd?

Ja, absolutt. Det finnes rikelig med støtteordninger for norsk oppdrett. Vi anbefaler å gå inn på Øvrevoll siden under fanen avl og søke der på ”bedeknings og avlstilskudd”.

(Eksempelvis får man kr.10.000,- i bedekningstilskudd uavhengig av hvor bedekningen er foretatt. Man får også kr.20.000,- i transportstøtte ved kjøp av drektig hoppe fra Europa eller kr.10.000,- ved kjøp av samme i Danmark eller Sverige, etc)

 

Skal du benytte hingst i Skandinavia blir det noe enklere siden du slipper transittpapirer.

Transport og bedekningsavgifter blir rimeligere, men ellers er det meste likt.

 

Detter komplisert, men ikke umulig. Lykke til!