ÅRSBERETNING FOR NFfF 2010

23.02.2011

Etter ordinær generalforsamling har styret hatt følgende sammensetning.

Formann:                Maria Robertz

Viseformann:         Søren Pedersen

Styremedlem:        Camilla Skotvedt

Styremedlem:        Cathrine Witsø Slettemark

Styremedlem:        Morten Buck

Varamenn:             Knut O. Arnesen, Jan Bjørdal, Einar Nagell Erichsen

Revisor:                  Jon Prydz Mathisen

 

Styret har i beretningsperioden hatt 4 styremøter og mye kontakt via e post og telefon. Foreningens sekretær har hatt kontortid på Øvrevoll ukentlig for å reaktivisere foreningen. Antall medlemmer er gått opp fra ca 5 betalende til over 40 og det arbeides aktivt for å verve flere.

Vi har avholdt oppdrettskurs på Øvrevoll og vi har fått gjennom endrede tilskuddsordninger og reglement for norskoppdrettede hester. Vi har hedret månedens oppdretter i programmet hver måned og fra sesongen 2011 vil alle oppdrettere få tilsendt Øvrevoll programmet gratis.

Foreningens web side ligger nå under NJ’s side og den blir stadig oppdatert med viktig informasjon. Vi har også en egen spalte som heter tips og råd.

Det planlegges en studietur til Irland helgen 18-20/11-2011.

Foreningens sekretær var med i arrangementskomiteen for årets Hestegalla hvor flere norskoppdrettede hester var nominert og hvor Theatrical Award fikk prisen for beste norskoppdrettede.

 

Foreningens representanter har vært:

Øvrevoll Galopp:      S.Pedersen, C.Skotvedt

NJ styre:                    S.Pedersen, M.Robertz, C.Skotvedt

Løpskomiteen:         C.W.Slettemark

Norsk Hestesenter: C.Skotvedt (ordfører)

EFTBA:                     C.Skotvedt

Kåringsn:                  Inger-Lise Reese

 

I 2010 ble kun en hingst kåret – Tertullus.

Årets åringsauksjon ble avholdt i samarbeid med travet på Bjerke Travbane 18.9.10. Totalt 22 åringer møtte, 12 ble solgt og 10 ble kjøpt tilbake. Gjennomsnittsprisen på solgte hester ble kr. 83.917,-, totalt salg kr.1.007.000,-. Alt i alt et meget vellykket arrangement som vil bli gjentatt i 2011.

Antall bedekte hopper i Norge 2010:      35

Antall bedekte hopper i utlandet 2010:  22

Antall fødte føll i Norge 2010:                  42

Antall fødte føll i utlandet 2010:              7

Antall norskstasjonert hingster i avlstjeneste 2010: 5

 

Norskoppdrettede hester som har utmerket seg:

Carius: 4 seire, både på flatt og hinder.

Cool Match: 4 seire, 2 annen.

Distant Beat: 1 seier, 2.i Forsommerløpet.

Due Amici: 1 seier i Norsk Rikstoto Grand Prix.

Galla Placidia: 1 seier, 2. i Breeders Prize Sprint.

Northern Pal: 2 seire.

Poppi: 4 seire av 4 mulige.

Reaching Nirvana: 3 seire, 3 annen.

Theatrical Sky: 1 seier, 2. i Auksjonsløpet.

Theatrical Award: 2 seire. 2. i Stockholm Cup og Landwades Stud Stakes.

Ticmosic: 12 starter 3-2-2

Wattan: 7 seire, 3 annen.

 

Når det gjelder foreningens økonomi, henvises det til regnskapet.

Oslo, 31.12.10