Artikkel om norsk avl Trav og Galoppnytt 26. april 2012

Fullblodsavl.pdf