Skandinavisk Reglement

Reglement oversatt til Dansk versjon -   English version

Merk: Översätts reglementet till annat språk och uppkommer tvist om innebörden av översättningen gäller den svenska versionen. Reglement Svensk Galopp, klikk her

Fra 2021 ble det innført felles reglement for galoppløp i Norge, Sverige og Danmark.

WADA dopingliste: https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten

Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser, klikk her

Skandinaviskt Reglemente för Galopplopningar.pdf
Skandinaviskt Registrerings och Licensreglemente.pdf
SRG Bilaga 1 Poängberäkning.pdf
SRG Bilaga 2 Tabeller för viktskillnader.pdf
Lopsdager klassifisert 2022.pdf
Skandinavisk Galopps retningslinjer for straff 2022.pdf
Skandinavisk Galopps retningslinjer for straffutmåling_NO.pdf
Allowed headgear in Norway.pdf
Skandinavisk reglement utstyr.pdf
Approved protective Equipment in Scandinavia.pdf
Generelle bestemmelser 2022.pdf
Skandinaviskt antidopningsreglemente.pdf
Retningsliner for straff mot brudd pa SRG Antidopingsbestemmelser.pdf
Forbuds- og karenstidsbestemmelser_Gjelder fra 01.10.22.pdf
Forbuds- og karenstidsbestemmelser (1) Gjelder fra 01.03.23.pdf
List over prohibited substances and withdrawal times Valid from 01.10.22.pdf
List over prohibited substances and withdrawal times (1) Valid from 01.03.23.pdf
Vaccination against Equine Influenza.pdf
Skandinaviskt Smittskyddsreglemente 17 juni.pdf
Retningslinjer mot trakassering.pdf
Avgifter Skandinavisk Galopp_juli.pdf
SRL Bilaga 1 Suffix.pdf
SRL Bilaga 2 Schema mönster.pdf
SRL Bilaga 3 RCN, BCN och GNM.pdf
Ordliste svensk_norsk SRG.pdf
English version.pdf