Storløp i Norge

Storløpsanmeldelser i Norge:

Etteranmeldelse i hovedløp der intet annet er bestemt i proposisjonen, aksepteres til og med dagen før siste termin forfaller.

Etteranmeldelsesgebyr: 250 % av forfalte terminer.

I tillegg betales gjenstående terminer.

 

 

Breeders Prize 2025 (født 2022).pdf
Breeders Prize 2023 (født 2020).pdf
Breeders Prize 2024 (født 2021).pdf
Norsk Derby 2023.pdf
Terminer storløp Skandinavia 2022.pdf
Storløpsproposisjoner Skandinavia 2022.pdf
Terminer Storlop Ovrevoll 2022.pdf
Pounds til kilo_2.JPG
Pounds til kilo_1.JPG
Handicapkonverteringstabell.2021.pdf