Storløp i Norge

Storløpsanmeldelser i Norge:

Etteranmeldelse i hovedløp der intet annet er bestemt i proposisjonen, aksepteres til og med dagen før siste termin forfaller.

Etteranmeldelsesgebyr: 250 % av forfalte terminer.

I tillegg betales gjenstående terminer.

 

 

Norsk Oaks.pdf
Major Michelets Minnelop.pdf
Fearnleyløpet.pdf
Breeders Prize 2022 (født 2019).pdf
Norsk Derby 2022.pdf
Breeders Prize 2023 (født 2020).pdf
Pounds til kilo_2.JPG
Pounds til kilo_1.JPG
Rådgivende konverteringstabell formtall.pdf