Videreføring av importtilskudd for løpshester

Skrevet av Liv Kristiansen,  23.11.2021
Artikkelbilde
Simply Minds, en av hestene som fikk importtilskudd i 2021

Norsk Jockeyklub har bestemt å videreføre importtilskudd for løpshester til Norge med samme forutsetninger som i 2021. 

Norsk Jockeyklub ønsker å stimulere til innkjøp av nye hester og øke antall startende i løp på Øvrevoll.

Som en prøveordning vil Norsk Jockeyklubb gi et tilskudd på 30.000 kroner ved import av hester fra land utenfor Skandinavia, gjeldende 2021 og 2022.

 Utbetales registrert eier ved innregistrering av import i Norge.

 

Følgende vilkår må oppfylles:

Hesten skal importeres til Norge og være i norsk trening. Hesten må i løpet av 12 måneder starte i minimum tre løp* på Øvrevoll Galoppbane.

Beløpet utbetales én gang pr hest.

Berettiget person må selv fremsette krav til NJ når vilkår er oppfylt senest 18 måneder etter hesten ble importert til Norge.

Dersom hesten selges er den den eier som opprinnelig importerte hesten som er berettiget til tilskuddet.

*ikke medberegnet storløp

Søknad sendes liv.kristiansen@rikstoto.no når krav er oppfylt.

Tydeliggjøring: Hesten må ikke starte tre ganger i 2022. Om en hest importeres i januar 2022, men kommer først til start i august, må hesten starte tre ganger innen juni 2023 (18 mnd fra importdato).