Presisering vedr. vaksinasjoner mot hesteinfluensa

17.06.2021
Artikkelbilde

De nye reglene som EHSLC (European Horserace Scientific Liaison Committee) anbefalte har ikke fått fullt gjennomslag i alle land, delvis på grunn av pandemien.

Svensk Galopp, Dansk Galopp og Nosk Jockeyklub har derfor fattet følgende beslutning for hester som ikke har fått sin revaksinasjon innen 6 måneder:

Hester som har fått korrekt grunnvaksinasjon A, B og C, men der revaksinasjonen ikke er gitt innen 6 måneder behøver ikke grunnvaksineres igjen, så lenge det ikke har gått mer enn 12 måneder siden den siste vaksinasjonen.

Derimot må hesten ha vært vaksinert i løpet av de 6 siste månedene for å få starte. Merk at karenstiden er 5 dager.

Har det gått mer enn et år siden siste vaksinasjonen, må hesten grunnvaksineres (A, B og C). Den kan starte 5 dager etter vaksine B, altså tidligst etter 21 + 5 dager.

Vaksinereglene finnes i Skandinavisk Smittskyddsreglement

For hester som starterklæres, trenes på Øvrevoll eller oppstalles på Øvrevoll både i permanente og i gjestestaller kreves vaksinasjon A og B som angitt under, og at vaksineprogrammet fullføres.

Vaksine A bør ikke gis før hesten er minst seks/6 måneder gammel. ​
Vaksine B 21-60 dager etter A.​
Vaksine C 120-180 dager etter B.​

Deretter kreves revaksinasjon (R) med høyst seks/6 måneders intervall.

Dersom fristen for revaksinering overskrides må hesten grunnvaksineres igjen med start vaksine A.​

Hest som frem til 31. desember 2020 er vaksinert iht det tidligere vaksineprogrammet må ikke grunnvaksineres igjen (les over om importerte hester).

Dersom det har gått over seks måneder siden siste revaksinering anbefales revaksinasjon snarest mulig. Intervallet for revaksinering iht tidligere bestemmelser kan ikke overstrides.

Fra og med 1. mars 2021 må alle hester ha blitt revaksinert de siste seks måneder.

 

Spørsmål rettes til Helena Gärtner
helena.gartner@svenskgalopp.se   0046 70 254 77 14

Tekst Svensk Galopp, klikk her