Endringer i Skandinavisk Reglement fra og med 1. juli

Skrevet av Reglementskomiteen,  28.06.2022
Artikkelbilde
Rytter plikter nå å melde fra til DLV dersom de ikke drar de flexible blinkersene

Skandinavisk Reglementskommitté har enats om vissa ändringar i Skandinaviskt Reglemente för Galopplöpningar att gälla fr o m den 1 juli.

Det gäller bland annat ändringar i spöreglerna (piskeregler) efter det att en tillfällig ändring gjordes den 20 april, regel för diskvalificering om hästen är för långt slagen av vinnaren, förtydligande kring tränares skyldighet att anmäla utländskt resultat och att det inte är tillåtet att startanmäla häst till löpning som avrids mindre än tre dagar före eller efter löpning som hästen redan är startanmäld i.

Det innehåller också en begränsning av antalet icke familjeägda hästar som en amatörtränare kan träna under ett kalenderår. Nedan följer samtliga ändringar i kursiv text.

1: Ändring SRG 3:4 2 och SRL 5:2 gällande amatörtränares rätt att träna hästar som inte ägs eller delägs av tränaren eller dennes familj.

SRG 3:4 För att häst ska få delta i offentlig galopptävling ska den vara i träning hos tränare som har licens, utfärdad (innvilget) av Skandinavisk Galopp

  1. att som amatör träna hästar som ägs av tränaren eller någon denne nära anhörig (nærmest familie) samt högst fem hästar som helt eller delvis ägs av annan person. Under samma kalenderår får amatörtränare träna högst åtta hästar som ägs eller delägs av annan än nära anhörigÅtergår häst i träning hos tränaren under kalenderåret ingår hästen i det antal hästar som tränaren högst får träna.

Som nära anhörig räknas: make/maka (ektefelle), sambo, barn, barns make/maka/sambo, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt makes/ makas/ sambos barn, föräldrar, far- och morföräldrar.

SRL 5:2 Amatörtränarlicens ger rätt att träna egna hästar och hästar som ägs av nära anhörig samt högst fem hästar som ägs eller delägs av någon annan. Under samma kalenderår får amatörtränare träna högst åtta hästar som ägs eller delägs av annan än nära anhörig. Amatörtränarlicens kan kombineras med amatörryttarlicens. Som nära anhörig räknas: make/maka, sambo, barn, barns make/maka/sambo, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt makes/ makas/ sambos barn, föräldrar, far- och morföräldrar.

2: Förtydligande av 3:16

Häst får inte starta i mer än en löpning under en tävlingsdag, om inte löpningen ska ridas om. Häst som är startanmäld till offentlig galopptävling får inte startanmälas till tävlingsdag som avrids inom två dagar från tävlingsdag som hästen redan är startanmäld till.

(En hest kan starte torsdag-søndag, ikke torsdag-lørdag eksempelvis)

3: Tillägg i 5:3

Anmälan till löpning ska ske senast kl 14 på den i propositionen angivna dagen och ska innehålla uppgift om hästens namn, ålder och den vikt hästen ska bära, ägarens och tränarens namn samt resultatrad för senaste starten om denna skett utanför Skandinavien.

(Om trener starterklærer direkte til en organisasjon utenfor Skandinavia bør det sendes kopi til organisasjonen en har lisens, da trener plikter å opplyse om start)

4: 6:2 Ryttarens skyldighet att anmäla om hästen haft flexibel blinkers utan att dess position förändrats under löpningen.

…..
efter löpningen meddela den lavere voldgiftsrett om hästen varit utrustad med flexibla blinkers och ryttaren inte fällt upp eller ner dessa under löpningen.

5: Tillägg i 6:27

Ryttaren får inte under något skede (noe tidspunkt) genom sin ridning störa (sjenere/ forstyrre), hindra eller utsätta medtävlare (medkonkurrenter) för fara genom trängning, spårbyte utan tillräckligt utrymme, påtaglig tempominskning eller på annat oaktsamt sätt. Ryttaren får inte heller med sin arm, tygel eller spö störa medtävlare eller häst eller i övrigt rida hästen på ett oaktsamt sätt.

6: Ändring av 6:31

Begränsningen att inte skifta spöhand sista 200 m försvinner och också kravet att ha båda händerna på tyglarna. Första stycket i 6:31 kommer att lyda:

Spö får endast användas för att avvärja en farlig situation. Spöet ska vara nedvinklat under löpningen. Ryttaren får inte förlora kontakten med tygeln för att pendla med spöet eller med armenRyttaren får inte rikta spöet mot hästens huvud. Med spöslag jämställs slag med hästens tygel, ryttarens arm och hand. Ryttare får endast använda av Skandinavisk Galopp fastställt spö, sk cushion stick (vadderat spö).

7: Ny formulering av 7:7

Samma tidsintervall både på slätt och hinder för att diskvalificera häst som är distanserad av vinnaren.

7:7 Häst ska diskvalificeras i löpningen om ….
4. hästen nått mållinjen mer än 20 sekunder efter vinnaren

 

Du finner reglementet under fanen Reglement øverst på siden.