Norsk Jockeyklub utnevner nye æresmedlemmer

11.02.2022
Artikkelbilde

Sigurd-Armand Hauge (til høyre) og Rolf Sæther har begge gjort en meget stor innsats for galoppsporten i Norge, gjennom lang og tro tjeneste for Norsk Jockeyklub. Nå utnevnes begge til æresmedlemmer i klubben.

Sigurd-Armand Hauge og Rolf Sæther har spilt en viktig rolle for norsk galoppsport over lang tid, og de har begge vært sentrale i arbeidet med å modernisere Øvrevoll og ved å sikre Norsk Jockeyklub best mulig levevilkår i en krevende periode.

Hauge var styreleder i Norsk Jockeyklub i årene 2009-2017. I hans periode som styreleder ble det oppført leiligheter på tomten ved Stallkroen. Dette var et viktig prosjekt som sikret Øvrevoll helt nødvendige inntekter til oppgradering av anlegget. Han har vært en pådriver for godt samarbeid med spillselskapet Norsk Rikstoto, hvor han det siste året har sittet som varamedlem i styret. Hauge har representert Norsk Jockeyklub på internasjonale løp og konferanser, og lagt ned et stort arbeid for sportens beste. Han har på dette området vært tilhenger av arbeidet med økt skandinavisk samarbeid, og han var forkjemper for piskeforbudet. Hesteinteressen har alltid vært stor hos Hauge. Han har vært medlem av Den Lavere Voldgiftsrett i mange år, vært deleier i fullblodshester, og han var en pionér innen sprangridning hvor han red på de store arenaer i Europa på 60-tallet.

 

Rolf Sæther har vært en bauta siden han kom inn i galoppsporten. Sæther var styreleder i Norsk Jockeyklub i årene 2005-2008, og han har senere vært nestleder i perioden 2016-2021. Sæther satte sitt preg på Øvrevoll med sin store og brede kompetanse fra norsk næringsliv og politiske prosesser. Han har en lidenskapelig interesse for galoppsporten, og er fremdeles medeier i en rekke fullblodshester. Sæther ble styreleder i Norsk Rikstoto i perioden 2011-2015, og var nestleder i 2009-2010. Rolf har deltatt i ressursgrupper for galoppsporten og bidratt sterkt til utvikling på mange viktige områder. Han har vært en foregangsmann i forhold til modernisering av sporten, samt arbeidet med synlighet og omdømme. Sæther har de senere årene vært en nøkkelmann i det politiske arbeidet for å sikre sporten bærekraftige rammebetingelser.

Norsk Jockeyklub takker Sigurd-Armand Hauge og Rolf Sæther for innsatsen gjennom mange år, og ser frem til videre samarbeid med våre nye æresmedlemmer i årene som kommer.

Våre nye æresmedlemmer blir tildelt Norsk Jockeyklubs æresnål ved en passende anledning.

 

Ole-Christian Hallerud, styreleder

Thomas Gjelsås, adm. direktør