Felles gjennomføring av treningsprøver i Skandinavia.

Skrevet av Svensk Galopp, Dansk Galop, Norsk Jockeyklub,  27.01.2022
Artikkelbilde

Denne uken ble det gjennom ført en felles «out of competition»-testing i Skandinavia. I Sverige ble ti hester sjekket, og i Danmark og Norge fem.

I løpet av året kommer organisasjonene til å gjennomføre flere felles prøvetakinger, og øke antall tester som ikke er direkte i forbindelse med løpsdager. Det inkluderer både «pre race»-testing, og «out of competition»-testing, og testing av unge hester før deres løpskarrierer tar til. 

"Vi ønsker med dette å føre bedre kontroll med at hestene ikke på noe tidspunkt utsettes for forbudt eller overdreven medisinering, og at all medisinsk behandling føres i hestenes helsekort." forteller Anne Wangen som er leder i NEMAC (Nordiv Equine Medication and Anti-doping Committee).

Det vil i denne omgang tas utvidete prøver som inkluderer både bred screening og spesialanalyser. Det vil også bli tatt en del hårprøver for å kunne detektere om spesielle forbudte substanser har blitt gitt lengre tid tilbake.

Hestene som ble testet denne gangen var følgende:

PACO (Bent Olsen)

PRINCESS LUNA (Niels Petersen)

RED ALERT (Søren Jensen)

GIANT FORTUNE (Bettina Andersen)

CHARMING KNIGHT (Brian Wilson)

FAST FORWARD (Fredrik Reuterskiöld)

ETERNITY TREE (Nina Lensvik)

WOLFOF VANCOUVER (Lennart Reuterskiöld Jr)

PUSJKIN (Fransisco Castro)

THUNDERBOY (Annette Stjernstrand)

SAIGON (Maria Sandh)

BEARIUM (Alice Elmerskog)

RUNNING ROLF (Roy Arne Kvisla)

PRINCETON GRADUATE (Caroline Malmborg)

SMOOTH OPERATOR (Patrick Wahl)

IRISH PROSECUTOR (Niels Petersen)

ENTANGLE ROSE (Cathrine Erichsen)

DOWNTOWN LEO (Wido Neuroth)

TAKEKO (Annike Bye Hansen)

SEMPER FI (Raphael Freire)

 

Den normale analysetiden for urin og blodprøver er 2-4 uker, og analysetiden for hårprøver er minst fire uker. Analysetiden kan variere fra prøve til prøve, og enkelte spesialanalyser tar lenre tid en normale prøver. Dette gjelder også for prøver som er tatt på samme tidspunkt.

 

Helena Gärtner, Svensk Galopp
Peter Knudsen, Dansk Galop
Liv Kristiansen, Norsk Jockeyklub