Årets bedekninger i Norge 2020

Skrevet av Marianne Ek,  18.09.2020
Artikkelbilde
Evasive (GB) bedekket 42 hopper i år.

Oversikten over årets bedekninger av hingster i Norge er nå ferdigstilt.

I bedekningssesongen 2020 har vi hatt 7 hingster som har tilbudt sine tjenester til norske hoppeeiere. Resultatet ble hele 72 bedekte hopper.

Av disse er fem danske og to svenske hopper som har tatt turen hit. Det er lenge siden sist vi hadde hopper som kom til Norge for å bli bedekket, noe som er meget positivt og viser at vi har et bra produkt.

Her er en oversikt over hvor mange hopper hver hingst oppstallet i Norge har bedekket i 2020:

 

Crocker Road (USA)                      1
Deceptor (USA)                              6
Evasive (GB)                                42
Helsinki (USA)                                1
Mutajally (GB)                                10
Nordic Defense (FR)                       8
Sporting Chance (GB)                    5

Sum                                                72

Oversikt over hvilke hopper de ulike hingstene har bedekket kan dere finne i stamboken som ligger online. Gå inn på nsb.ovrevoll.no eller på linken under.

https://sportords.rikstoto.no/ords/f?p=108:1:3847980739988:::::

 

Det ble i 2020 født 45 føll i Norge.  Det er en økning fra 34 fødte føll i 2019. Norsk oppdrett viser en god fremgang og kvaliteten på avkommene blir stadig bedre.  Det har vært en nedgang i antall fødte føll i hele Skandinavia de siste årene, men vi har i Norge sett en fin utvikling fra bunnåret 2017 hvor det kun ble født 16 føll i Norge.

Link til en fullstendig oversikt over fødte føll i Skandinavia i perioden 1997-2020  finnes øverst til høyre.