Unntakstilstand i Norge

Skrevet av Thomas Gjelsås,  13.03.2020
Artikkelbilde

Den siste uken har vært både hektisk og spesiell for oss alle. Corona-virus og situasjonen som preger Norge endrer hverdagen for hele landets befolkning. Vi på Øvrevoll følger hele situasjonen tett og tar alle de grep som er nødvendige. Det er viktig at alle i sporten er sitt ansvar bevisst og følger de restriksjoner og retningslinjer som er gjeldende til enhver tid.

Utviklingen går raskt, og før helgen ble det klart at det ikke kjøres travløp på norske travbanen i minimum de neste fjorten dagene. Per i dag kan Norsk Rikstoto heldigvis tilby spill til svenske baner og andre internasjonale aktører. Dette gir kjærkomne inntekter i en meget krevende periode. Det er usikkert hvordan utviklingen blir mot vår sesongstart som er planlagt torsdag 23. april.

Alle arrangementer og møter i nærmeste fremtid på Øvrevoll er avlyst eller utsatt. Det er også en del personer som har karantene. Vi vil understreke viktigheten av at disse tar de forhåndsregler det er anmodet om.

Vi vil fortsette med informasjon i dagene som kommer. Har dere spørsmål så er det bare å ta kontakt. Både styret og administrasjonen jobber med å finne best mulige løsninger for fremtiden. Vi må foreta flere nødvedinge grep i en tid med mange usikkerhetsmomenter. Oppdatering kommer.

Vi er hele tiden i dialog med både Norsk Rikstoto og Det Norske Travselskap. Akkurat nå er det unntakstilstand for hele Norge. Det er viktig at vi er solidariske, og vi takker alle involverte som støtter opp om de nødvendige tiltakene som gjennomføres. Dette skal vi jobbe oss gjennom sammen.

 

Thomas Gjelsås

Adm. direktør