Kommentar: Tøffe valg

Skrevet av Thomas Gjelsås,  20.02.2020
Artikkelbilde

De siste dagene har det vært en del kommentarer rundt økonomiske sparetiltak for 2020, spesielt hva gjelder løp for norskoppdrettede. I tillegg er Øvrevolls drift heftig diskutert i sosiale medier. Det er flott med stort engasjement og debatt, men gjennom frustrasjon kommer det ofte frem mye negativitet. Generelt er det bra å huske godt nettvett om man ønsker å selge sporten.

Det er behov for å kommentere noe av dette.

Det er ikke med lett hjerte man gjennomfører diverse sparetiltak. Det aller beste hadde vært å bare kunne øke egne inntekter. De senere årene har vi hatt en kraftig økning av inntekter tilknyttet blant annet partnere og arrangement. Det er gjort en rekke grep for å profesjonalisere dette arbeidet, og det er lagt opp til ytterligere økning i 2020 hvor vi også skal intensivere arbeidet med å lage Øvrevoll til en møteplass og event-arena.

I 2009 mottok NJ rundt 59 millioner i overføringer fra Norsk Rikstoto. I 2020 er tallet drøyt 36 millioner og bare de siste tre årene har vi fått kutt på nær 15 millioner. Heldigvis driver vi meget kostnadseffektivt. Lønnskostnadene er historisk lave og vedlikeholdskostnadene er kraftig nedskjært ved økt bruk av egne ansatte med vår driftssjef i spissen. Vi har vært tvunget til å kutte stillinger både i administrasjon og banemannskap, vi leier nesten ikke inn tjenester lenger og har redusert i alle mulige utgiftsposter.

Vi skal kutte 8 millioner i 2020 og en tredjedel av dette tas av premiebudsjettet. Drøyt 400.000 av dette rammer hovedløp for norskoppdrettede. De senere årene har vi vært nødt til å foreta justeringer av premienivået i en rekke løp. Det er viktig å få med at dette ble gjort etter at vi hadde forsøkt å løfte premienivået ved økning av egne inntekter.

Når det gjelder de norskoppdrettede hovedløpene så har de vært nær fredet for kutt de senere årene. Med så små årganger som vi har for øyeblikket, mener vi det er en riktig vurdering å senke nivået midlertidig her i 2020. Vi har arrangert større løp med både 4 og 5 deltakere. Det er maksimalt 37 hester (2 og 3-åringer) som blir rammet , og totalt er det i dag 74 norskoppdrettede hester i trening. I stedet for å fjerne enkelte løp har det blitt kutt i selve løpene. Forslagene er behandlet av styret i NJ inkludert foreningenes ledere. Vi ønsker alle det beste for norsk oppdrett, og jeg vil presisere at vårt mål er å løfte premienivået igjen. Vi vil hele tiden gi mest mulig tilbake til formålet.

Både trav- og galoppsporten har vært tvunget til å gjøre en rekke nødtiltak for å komme i mål med sterkt reduserte rammebetingelser. Sammen med Norsk Rikstoto må vi jobbe for å øke både interessen og spillet til sporten. Det er viktig at våre ambassadører fremsnakker sporten for at flere skal få lyst til å ta del i galopp- og hestesporten.

Det blir nå et helt nytt serveringstilbud på Sherryhaugen, og vi kommer til å stå for mer salg på banen selv også. Mer informasjon kommer snart. I tillegg har vi nå fått til en løsning slik at Derbystuen kan leies ut i egen regi med valgfri mat og medbragt drikke. Parkeringsplassen har vært benyttet til blant annet snølagring og vi har selvsagt planer og diskusjon rundt nye muligheter for fremtiden. Inngangspenger er noe vi innfører i likhet med Sverige og Danmark. Det blir kr 50 på vanlige løpsdager, og gratis inngang på våre lunsjarrangement. Vi selger sesongkort for 500 kroner og innehavere av sesongkort kan få mye god informasjon fra oss gjennom sesongen. Dette er et ledd i en helhetstankegang på Øvrevoll. Vårt produkt har en verdi og det vil gi oss inntekter som kommer sporten til gode. Selvsagt har vi regnet på dette, og det må ses i sammenheng med andre aktiviteter som våre folk gjør på området. I 2020 er det viktig å investere i god service.

Jeg kan love dere at det er veldig mange som gjør alt de kan og ønsker det beste for norsk galoppsport.

 

Thomas Gjelsås

Adm. direktør