Amatørtrenerkurs 2020

Skrevet av Liv Kristiansen,  08.06.2020
Artikkelbilde

Norsk Jockeyklub måtte avlyse det planlagte amatørtrenerkurset i mars pga Covid 19.

Vi vil arrangere nytt kurs for interesserte. Oppdatert.

Kurset vil gå over to dager, onsdag 17. og torsdag 18. juni på Øvrevoll Galoppbane.

Kursene vil gå på ettermiddagen, program sendes til de som melder seg på.

Pris pr kursdeltaker er 2500 kroner som også innbefatter enkel bevertning begge dager.

De som skal søke om amatørtrenerlisens må gjennomføre kurset og bestå skriftlig prøve.

Det vil ikke være mulig med praktisk opplæring av alle i stall hos en trener, så deltakere må privat organisere opplæring i saling av galopphest.

Søknad skal underskrives av profesjonell trener som bevitner at søker kan sale hest til løp.

Ifølge lisensbestemmelsene kreves det også tilstrekkelig erfaring med hesteskjøtsel og treningsridning for å få innvilget amatørtrenerlisens.

Ved første gangs søknad om lisens fremlegges også referanser fra «tilstrekkelig sakkyndig personer».

Tildeling av lisens blir avgjort av Norsk Jockeyklub.

Kurset er også åpent for andre interesserte og disse behøver ikke ta noen av prøvene.

Se også www.ovrevoll.no – reglement / lisensbestemmelser.

Påmelding til liv.kristiansen@rikstoto.no innen mandag 15. juni.

 

Onsdag 17. juni (ca-tider)

12.00 Sjefsveterinær Anne V Wangen informerer om regler medisinering av hest, medisinhåndtering, antidopingreglementet og forbuds og karenstidbestemmelser.

13.00-15.00 Forveiledning med Postdoktor Rasmus Bovbjerg Jensen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

15.00-16.00 Q & A med profesjonell/e trener/e.

Torsdag 18. juni

11.00-12.30 Tidligere direktør og sportssjef Hans Petter Eriksen. Administrative bestemmelser. Hvordan melde hesten riktig, formtall, nettvett m.m.

Praksis ved melding til løp, generell informasjon. Liv Kristiansen, sportssjef ØG.

12.30-14.00 Stevneveterinær Kjetil Hamnes og Ingeborg Bakken. Stevneveterinærordningen, praksis og erfaring på løpsdager mm.

14.00-15.30 Selvdømmeordningen, Norsk Jockeyklubs reglement v jurist og leder av Den Lavere Voldgiftsrett, Kristin Grundy