Positiv oppslutning om norsk hestesport

12.12.2020
Artikkelbilde

Fredagens politiske votering om sikring av inntektsgrunnlaget for hestesporten i Norge ga gjennomslag av stor betydning for fremtidens rammevilkår.

Statsavgfiten fjernes permanent, men det innføres tapsgrenser fra 1. januar 2021. Stortinget ber dog Regjeringen foreta en gjennomgang av om det innenfor rammene av sosialt ansvarlige spill er mulig å innføre enkelte individuelle tilpasninger.

Hestenæringen er svært tilfreds med at Stortinget nå tar ansvaret for at hestesporten skal sikres levedyktige vilkår fremover. Avskaffelse av totalisatoravgiften er et viktig bidrag. Det er også positivt at Stortinget har kommet sporten i møte med vilje til å finne nødvendige tilpasninger i ansvarlighetsreglene for å unngå at sporten påføres en modell som verken fremmer ansvarlighet eller økt spill i lovlige former. Vi forventer at LMD følger dette opp, med sikte på å finne frem til en modell for spillgrenser som ivaretar de hensyn Stortinget er opptatt av. Innføring av spillgrenser bør ikke skje før dette er på plass, uttaler styreleder i Det Norske Travselskap Knut Weum og styreleder i Norsk Jockeyklub Ole-Christian Hallerud.

Stortingets vektlegging av hestesportens betydning som en viktig næring i distriktene er et klart signal til Regjeringen om at dens utforming av næringens arbeidsvilkår vil bli fulgt nøye fremover.