Nyhetsbrev: Tid for nye løft

Skrevet av Thomas Gjelsås,  14.12.2020
Artikkelbilde

Sesongen er for lengst slutt og det går mot jul, men vinterpause betyr ikke vinterhvile på Øvrevoll. Nå skal det jobbes for fullt med nye planer og tiltak for 2021, og vi har et håp om at verden vil se noe annerledes ut når vi åpner portene 15. april.

Budsjettarbeidet er fortsatt i prosess, men vi har gjennom 2020 klart å spare opp noe midler for fremtiden. Dette med bakgrunn i ekstra overføringer ved fritak av statsavgiften, samt en kostnadseffektiv drift. Vårt mål er alltid å gi mest mulig tilbake til formålet og vi ønsker å styrke hverdagsgaloppen, samtidig som det er viktig at premienivået i hovedløpene holder et anstendig nivå. Mer informasjon kommer så snart budsjettet er klart.

Vi har hatt fokus på å bedre treningsfasilitetene for de aktive de siste månedene. Travsporet på midtbanen er utvidet betydelig, og dette blir et godt alternativ for hestene. Vi utarbeider ridesti langs oppløpet for å bedre logistikken og minimere hest i trafikken. Området på Soltun blir oppgradert med nye paddocker og longepaddock med vegger, samtidig som hele stallveien har fått ny asfalt. Bidrag fra bane- og treningsavgiften har også medvirket til å gi anlegget et løft.

Det er lagt ned et stort arbeid mot det politiske miljøet med nestleder i Norsk Jockeyklub Rolf Sæther i spissen fra galoppens side. Samtidig har styreleder Ole-Christian Hallerud vært meget sentral i de forhandlinger som sporten har vært gjennom det siste året. Miljøet skal vite at galoppen har spilt en viktig rolle i dette arbeidet. For første gang har hestesporten oppnådd bred og positiv politisk oppmerksomhet, og gjennomslag for at vi representerer en viktig distriktsnæring. Stortinget har tatt ansvar for å sikre sporten levedyktige arbeidsvilkår.

Konkret har Stortinget tatt følgende grep : Totalisatoravgiften er avskaffet for godt, mens Regjeringen ikke utelukket at den ville bli gjeninnført i 2021. Stortinget vil overvåke Regjeringens arbeid med å utforme og iverksette grenser for spill som både sikrer ansvarlighet og næringens evne til å opprettholde virksomheten over hele landet. De signaliserer en vilje til - om nødvendig - å iverksette nye tiltak for å bedre hestesportens økonomi. Med dette som utgangspunkt er det viktig at sporten engasjerer seg i den kommende valgkampen for å sikre at disse positive holdningene fra Stortingets side følges opp med konkret handling i det nye Stortinget.

Terminlisten er klar for 2021, vi øker til 31 løpsdager med sesongstart 15. april. Storløpsproposisjonene kommer i månedskiftet januar/februar og proposisjonene for hele året i god tid før sesongstart. Vårt hovedprodukt blir torsdager kl 17.45. Det er viktig for oss at alle skal mulighet til å være tilstede på flest mulig av våre løpsdager. Derfor har vi også forhandlet oss frem til kun tre lunsjgalopparrangementer, det avholdes ingen ettermiddagsløp og vi er tildelt én ekstra søndag. Det skandinaviske samarbeidet rundt terminlisten er en viktig faktor, samtidig som vi er opptatt av å kunne tilby et mest mulig attraktivt spilltilbud. Norsk Derby arrangeres søndag 22. august.

Som sagt håper vi verden ser noe annerledes ut når vi kommer til april, og det går mot både vår og sommer. Vi kommer til å fortsette vårt arbeid med å forsterke egne arrangementer, det er i år etablert et godt mattilbud både i Derbystuen og på Café Hygge. Når det er lov å møtes igjen ønsker vi i tillegg å benytte Øvrevoll til flere eksterne arrangementer.

Vi vil oppmuntre alle i sporten til å besøke Café Hygge som er åpen fra kl. 11.30-20.00 onsdag til søndag.

Rekruttering er viktig for oss og det jobbes kontinuerlig med nye tiltak både mot eiere og aktive. Sportslig sett har det vært et meget sterkt år og det håper vi frister nye eiere, gjerne gjennom andelslag. I dette arbeidet er det viktig at alle bidrar gjennom positiv fremsnakking av sporten vår.

Vi vil takke alle som har bidratt på en eller annen måte i 2020. Det har vært et annerledes år, men vi skal være tilfreds med at vi klarte å gjennomføre hele sesongen uten stopp. Det aller viktigste var at næringen fikk leve.

Med ønske om en riktig god jul til dere alle. Ta vare på hverandre!

 

Thomas Gjelsås

Adm. dir.