Arne S Johnsen er død

Skrevet av Birger Christensen,  09.01.2019
Artikkelbilde

Arne Sigurd Johnsen døde sist søndag, 91 år gammel. Med det har en meget vesentlig skikkelse i norsk galoppsport forlatt oss.

Det var på 80-tallet Arne sto frem som en svært sentral person på Øvrevoll. Han satt som styremedlem i flere år, og han var banens direktør i 1986. Men det var hans innsats i to konkrete oppgaver, som han først og fremst vil bli husket for. Da kryss-spillet ble innført i Norge i 1987, var det Arne som var den sentrale personen. Før den tid måtte man reise til banene for å få levert sitt spill. Nå var det mulig å levere hos kommisjonærer, og blant annet Sherryhaugen ble et populært møtested. Både spillet på trav og galopp fikk et voldsomt oppsving, noe som Arne Johnsen skal ha mye av æren for. Han ble da også omtalt som "kryss-spillets far".

Noen år tidligere ble Norsk Rikstoto stiftet. Det første V6-løpet gikk av stabelen i 1982, og året etter kom Øvrevoll med i V6-karusellen. Også i denne prosessen var Arne en sentral person. Han hadde forståelse for hvilke spillprodukter det måtte satses på, og hans innsats hadde stor betydning.

Arne S Johnsen hadde en behagelig og rolig væremåte. Etter vår oppfatning fikk han nok ikke den kreditt som han fortjente for sin store innsats for Øvrevoll og norsk galopp.