Åpent møte om rekruttering

Skrevet av Thomas Gjelsås,  23.01.2019
Artikkelbilde

Vi ønsker å invitere til et åpent møte om rekruttering i Derbystuen tirsdag 5. februar kl 18. Rekruttering av både aktive og hesteeiere er et av nøkkelpunktene i vår femårsplan «Øvrevoll22» og det er utrolig viktig at alle bidrar til at vi får flere nye ansikter inn i den flotte sporten vår.

Det er gjennomført en rekke tiltak i 2018 og nå ønsker vi å få dine idéer og innspill!

Agenda:
• Status ved adm. direktør Thomas Gjelsås
• Hva kan vi gjøre for å få flere aktive inn i galoppsporten?
• Hvordan tiltrekke oss nye hesteeiere?

Det serveres pizza under møtet og vi håper du vil delta på en åpen og konstruktiv diskusjon rundt en viktig fanesak for galoppsportens fremtid.