FORBUDS- OG KARENSTIDSLISTE:

20.12.2019
Artikkelbilde

Forbuds og karenstidsbestemmelsene til Norsk Jockeyklub og Det Norske Travselskap er revidert i samråd med de andre nordiske landene, og her følger en liten oppsummering av de viktigste endringene. I tillegg er det gjort noen mindre justeringer i oppsettet for å forenkle oppbyggingen av listen.

All laserbehandling får igjen 96 timers karenstid

De skandinaviske trav- og galoppforbundene har tidligere forkortet karenstiden for behandling med laveffekt-laser, slik at det kun har vært forbudt på løpsdagen. Denne beslutningen førte til tolkningsproblemer regelverket, samtidig som det kom i konflikt med gjeldende bestemmelser. Derfor gjeninnføres karenstid på minimum 96 timer for alle laserbehandlinger.

  • Advarsel mot fôrtilskudd

Det bør legges til grunn at fortilskudd eller andre formuleringer og tilskudd som har, eller hevder å ha en effekt på hester er forbudt å benytte i forbindelse med konkurranse. Slike produkter er ikke underkastet kvalitetskontroll slik legemidler er, og det er ikke mulig for DNT å kontrollere, undersøke eller vurdere innholdet i slike produkter.

Link til Forbuds- og karenstidsbestemmelsene gjeldene fra 1. januar 2020

Link til reglement, dopingreglement