Velkommen til åpent møte rundt norsk oppdrett

Skrevet av Thomas Gjelsås, adm. direktør,  04.09.2018
Artikkelbilde

Tirsdag 11. september kl. 18 i Derbystuen på Øvrevoll.

Norsk Jockeyklub inviterer vi til åpen debatt og brainstorm rundt norsk oppdrett. Vi ønsker deres innspill på hva som er riktig ressursbruk og satsningsområder for fremtiden.

Hva kan vi sammen gjøre for å løfte interessen for den norskoppdrettede fullblodshesten?

Hvordan disponerer vi pengene som brukes på norsk oppdrett best mulig?

Vi ønsker å snu alle steiner for å være trygge på at vi velger riktig kurs for fremtiden.

Vi håper du har mulighet til å komme!

Ordstyrer er Ole-Christian Hallerud, styreleder Norsk Jockeyklub.