Derbyhesten 2020 til Cathrine Erichsen

27.11.2018
Artikkelbilde

På Finansaften i september presenterte Øvrevoll Galopp en plan om en ny andelshest.

Ideen er å selge 50 andeler á 30.000 kroner, dette skal være en engangskostnad.

Andelslaget vil kjøpe en 2-åring våren 2019, og sikte denne mot Norsk Derby 2020.

Øvrevoll Galopp skal ikke ha en eierandel eller en formell rolle i hesten, men skal legge til rette for at andelseierne får noen helt unike opplevelser.

Øvrevoll Galopp har forpliktet seg til å invitere de 50 andelseierne til VIP-arrangement på Derbydagen 2020, om det blir starthest eller ikke.

Les mer om andelshesten her: https://www.ovrevollgalopp.no/derbyhest

De norske profesjonelle trenerne fikk så muligheten til å søke om å få trene hesten, og de ble bedt om å svare på følgende spørsmål:

  • Hvorfor skal nettopp du få trene denne hesten?
  • Hva kan du tilby i månedlig pris for oppstalling og informasjonsflyt rundt hesten. 
  • Det er viktig at treneren er ansvarlig for jevnlig utsendelse av nyhetsbrev, inviterer til stallbesøk og stiller opp på sosiale aktiviteter med eiere etc.

Ved fristens utløp hadde seks trenere søkt om å få trene hesten. Disse søknadene har nå blitt gjennomgått, og i tillegg til svarene på spørsmålene over, ble også trenernes erfaring, resultater og tilgjengelighet tatt med i vurderingen. Målet med andelshesten er å få med helt nye hesteeiere, og det er viktig at de får følelsen av at de er med på en spennende reise med sin stjernehest.

En uavhengig gruppe som har vurdert de seks kandidatene og valget falt til slutt på Cathrine Erichsen. 

Øvrevoll Galopp vil nå med god hjelp fra Cathrine Erichsen jobbe videre med å selge de resterende andelene i hesten. 

For mer informasjon, send mail til thomas.gjelsaas@rikstoto.no.