Viktig informasjon ang. reglementsendring for 2018

Skrevet av Liv Kristiansen,  18.04.2018
Artikkelbilde

Oppdatert reglement ligger nå ute på våre hjemmesider.

Endringer/tillegg gjort for 2018 står i rødt.

Link til reglementet:

http://www.ovrevoll.no/Ovrevoll/Norsk%20Jockeyklubs%20Reglement%202018.pdf

Norge og alle verdens galoppnasjoner tilhører International Federation of Horseracing Authorities (IFHA), som blant annet jobber for et så likt og harmoniserende reglement som mulig. På styremøtet i Paris i 2017 ble det enstemmig vedtatt at IFHA skulle anbefale alle å tilordne seg like regler hva gjelder diskvalifikasjoner i forbindelse med sjenering. Disse reglene har vært i bruk i bla England og Irland. Mens store galoppnasjoner som Tyskland og Frankrike vil endre sine regler.

De tre skandinaviske landene tilhører også gruppen som fra 2018 har endret sitt reglement.

Tidligere har en hest (A) som forårsaker sjenering av en annen hest (B) og dette åpenbart har hatt innflytelse på rekkefølgen i mål, blitt plassert bak den sjenerte hesten, selv om hest A sannsynligvis ville slått B uansett.

Med den nye regelen skal det kun diskvalifiseres dersom det er åpenbart at A grunnet sjeneringen har kommet foran B i mål.

Dette vil føre til færre diskvalifikasjoner.

Press release Tuesday, October 3, 2017

The Executive Council of the International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) today unanimously approved a change to its International Agreement on Breeding, Racing and Wagering (IABRW), as recommended by its International Harmonisation of Raceday Rules Committee (IHRRC), to establish a model interference rule.

"Achieving greater uniformity in raceday rules is important to the development of an international fanbase, and it has been identified as essential to the simulcasting and commingling arrangements which are increasingly significant for the revenues of the sport,” stated Louis Romanet, Chairman of the IFHA. “The inclusion in the International Agreement of this Model Rule on deciding protests/objections represents a significant achievement in the IFHA's quest for major racing rules to be harmonised across all member countries."

http://www.horseracingintfed.com/default.asp

De skandinaviske landene vil fra sesongstart 2018 tilhøre kategori 1. 

  • Category 1:     Countries whose Rules provide, in general terms, that if a horse which causes interference finishes in front of the horse interfered with but irrespective of the incident(s) the sufferer would not have finished ahead of the horse causing the interference, the placings as semaphored by the Judge remain unaltered.

 

  • Category 2:     Countries whose Rules provide that if the interferer is guilty of causing interference and such interference has affected the result of the race then the interferer is placed behind the sufferer irrespective of whether the sufferer would have finished in front of the interferer had the incident(s) not occurred.