Informasjon rundt generalforsamling i Norsk Jockeyklub

24.05.2018
Artikkelbilde

For ordens skyld informerer vi også våre medlemmer i Norsk Jockeyklub om generalforsamling her på vår hjemmeside. Generalforsamlingen finner sted i Derbystuen i Nybygget tirsdag 29. mai kl 18.

 

 

 

Til Norsk Jockeyklubs medlemmer

 

                                                                                                         

 

 

INNKALLING GENERALFORSAMLING 2017

 

Det avholdes ordinær generalforsamling i Norsk Jockeyklub

tirsdag 29. mai kl. 18.00 i Derbystuen, annen etasje i nybygget på Øvrevoll.

 

Til behandling foreligger følgende saker:

 

 1. Valg av møteleder.

 

 1. Valg av to representanter til å undertegne protokollen.

 

 1. Styrets beretning for 2017.

 

 1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse for 2017 for Norsk Jockeyklub.

 

 1. Valg av styre

 

Dagens styre i Norsk Jockeyklub:

Sigurd-Armand Hauge, styreleder         - på valg

Camilla Skotvedt, styremedlem             - på valg

Søren Pedersen, styremedlem              - ikke på valg

Kolbjørn Selmer, styremedlem              - ikke på valg

Rolf Sæther, styremedlem                    - ikke på valg

 

Varamenn:

Nils Øyvind Dieseth                              - på valg

Jon Paulsen                                         - på valg

Thea Hofossæter                                 - på valg

 

Valgkomiteens innstilling:

 

Ole-Christian Hallerud, styreleder          - ny

Kolbjørn Selmer                                   - ikke på valg

Søren Pedersen                                   - ikke på valg

Rolf Sæther                                         - ikke på valg

Jannicke Eilertsen                                - ny

 

 Varamenn:

 1. Nils Øyvind Dieseth                        - tar gjenvalg
 2. Jon Paulsen                                   - tar gjenvalg
 3. Thea Hofossæter                           - tar gjenvalg

 

I henhold til vedtektene 11.3 er fire styremedlemmer oppnevnt av organisasjonene som følger:

Øvrevoll Hesteeierforening                    - Njål Hallre

Øvrevoll Trenerforening                        - Are Hyldmo

Norsk Forening for Fullblodsavl             - Maria Robertz

Norsk Amatørrytterklubb                       - Helene Marwell Hauge

 

 1. Fastsettelse av styrehonorar 2018.

Styret har følgende forslag:

            Styreleder        kr. 30.000

            Styremedlem    kr. 15.000

            Varamedlem     kr. 5.000

 

 1. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

Styrets forslag: etter regning

 

 1. Valg av revisor:

Styrets forslag: RSM Norge AS

 1. Fastsettelse av medlemskontingent for 2018.

Styrets forslag: Uforandret kr. 1.000

 

 1. Approbasjon v valg av Den Høyere Voldgiftsrett herunder formann.

Leder: Kathinka Mohn              - ikke på valg

Medlem: Bjørn. D. Finnbråten   - på valg

Medlem: Morten Aasen             - ikke på valg

 

            Varamedlem og stedfortreder for leder: Bjørn Hermansen – på valg

            Varamedlem: Harald Dørum      - ikke på valg

            Varamedlem: Thomas Randby  - på valg

 

            Som formann innstilles Kathinka Mohn, som varamann for formannen innstilles Bjørn

            Hermansen.

 

 1. Formann i Galoppsportens Domsutvalg

Sorenskriver Randi Haukebø er innvalgt formann for en periode på tre år og har et år igjen.

 

 1. Valg av valgkomité

Styrets innstilling: Einar Nagell-Erichsen, Morten Myhre og Hans Petter Eriksen.

Varamedlem: Anne Grethe Knudsen.

 

            Vi henstiller til medlemmene om å avklare detaljspørsmål før generalforsamlingen.

 

            For ordens skyld gjøres oppmerksom på Vedtektenes § 3:

            «Medlemmer som ikke har betalt skyldig medlemskontingent, kan ikke møte på

            generalforsamlingen».

 

Etter generalforsamlingen vil Rolf Sæther orientere om arbeidet med å avskaffe totalisatoravgiften og skattemyndighetenes krav om moms på ridepenger og premieandel for trenere.

 

Det vil også bli en kort presentasjon av fem års planen «Øvrevoll22» ved

adm. direktør Thomas Gjelsås.

 

 

            Norsk Jockeyklub

 

 

            Sigurd-Armand Hauge (sign)

            Styreformann