Nye karenstider for Tildren® fra 1.januar 2018

Skrevet av Birgit Ranheim/Anne Wangen,  31.10.2017
Artikkelbilde

NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) har vedtatt å forlenge karenstiden for bisfosfonater (eks. Tildren®) fra 28 til 60 dager.

Bakgrunnen for forlengelsen av karenstiden til 60 dager er den komplekse virkningsmekansimen og effektene av bisfosfonater. Det er blant annet vist at hester med sykdommer i knokler/ledd kan ha en forlenget utskillelse av legemiddelet.
Det innføres dessuten restiksjoner på bruken av Tildren® som er i overensstemmelse med legemiddelprodusentens anbefalinger:

Bisfosfonater skal ikke brukes til hester som er yngre enn 4 år
Knokkelmetabolisme og vekst er svært viktig for hestens utvikling og holdbarhet. Bisfosfonater påvirker metabolismen i knokkelvev på flere måter, og nyere undersøkelser indikerer at bisfosfonater kan gi redusert holdbarhet hos hester.

Legemiddelet skal brukes på den måten legemiddelprodusenten har angitt
Tildren® er kun godkjent til intravenøs administrasjon og ikke for eksempel til intraartikulær (i ledd) injeksjon.

Bisfosfonater skal kun brukes etter en veterinærfaglig undersøkelse og vurdering,og på de indikasjoner som legemiddelprodusenten og legemiddelmyndighetene har angitt.
Tildren® er av legemiddelprodusenten angitt til behandling av spesifikke sykdommer i knokkelvev.

Les også:

https://www.thoroughbredracing.com/articles/bone-disease-treatment-drugs-may-be-putting-young-horses-risk/

 

http://www.britishhorseracing.com/wp-content/uploads/2017/07/BHA-Notice-30-day-Stand-Down-period-for-bisphosophonates-2017.pdf