Knut Austad er død

Skrevet av Hans Petter Eriksen / Birger Christensen,  28.03.2017
Artikkelbilde

Knut Austad er død, 90 år gammel. Dermed er en av de store ildsjelene i norsk galopp gått bort. Til langt opp i 80-årene jobbet han med saker for Øvrevolls beste, og det var aldri nei i hans munn. Han hadde ofte en hyggelig bemerkning og et smil på lager.

Som seksåring var han til stede på åpningsdagen 26. juni 1932. Sikkert en flott opplevelse for en liten gutt, som senere ble knyttet så sterkt til banen.

 

Noen år senere ble han ansatt i Oslo Politiets Rytterkorps. Han var selv en habil sprangrytter med deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser. Knut foresto også driften av Nordhaug Ridesenter ved Griniveien i de første årene etter åpningen.

 

I flere år satt han som fast medlem og litt senere formann i DLV (Den Lavere Voldgiftsrett). Litt senere ble han formann i DHV (Den Høyere Voldgiftsrett). Da han gikk av i sitt yrke som Politimester på Romerike, ble han trukket inn i utallige oppgaver knyttet til driften i Norsk Jockeyklub. Som leder av utdanningskomiteen i Norsk Jockeyklub jobbet han iherdig med å heve kompetansen blant trenere og ryttere. Inntil relativt nylig var han sentral med gjennomføringen av trenerkurs på forskjellige nivåer. Han var også formann i lisenskomiteen.

 

Det er bare rett og rimelig at han var innehaver av Norsk Jockeyklubs Hederstegn, og på den store gallaen i 2010 mottok Knut Austad Hestesportens Hederstegn. I forbindelse med 80-årsdagen i 2006 ble det avholdt Knut Austads Jubileumsløp, vunnet av Nils Petter Bogen-trente Vivat.

 

Øvrevoll står i stor takk for alt Knut Austad utførte til det beste for Øvrevoll.

Vi lyser fred over hans minne.

Bisettelsen finner sted Voksen Kirke onsdag 5. april kl. 10.00.