Redegjørelse start Marit Sveaas Minneløp

Artikkelbilde

Søndag hadde vi en meget uheldig hendelse i forbindelse med starten av Marit Sveaas Minneløp. Det ble omstart i løpet og flere har spurt om en forklaring rundt det hele i etterkant.

Vi er selvsagt de første til å beklage det som skjedde og har hatt en grundig evaluering av episoden. Nedunder får dere forklaring fra vår starter Glenn Smith og videopptak av startøyeblikket.

Thomas Gjelsås

Adm. dir.

Øvrevoll 2. september 2016

Starter rapport Derby dag – 28.08.16

Vedrørende 6 løp, Marit Sveaas Minneløp.

Etter nøye gjennomsyn av film og egne observasjoner på løpsdagen, legger jeg ved handlingsforløpet.

 

14 hester til start, 2 dekken måtte benyttes samt en trener hadde med ekstra personell fra stall til å stå i boks med hest. Ref:

Startnummer 1 - Ragazzo – lastes først med handler i startboks.

Startnummer 4 – Fearless Hunter - lastes med dekken.

Startnummer 10 – Brownie – lastes med dekken.

Startnummer 12 – Captain Of Comerce - handler i startboks.

 

Alt fungerte bra og hestene lastet bra, til tross for en del spesialtilfeller.

Rampen på startboksen var ikke nedfelt. Forsøkte meget rolig å felle den over før start for og ikke forstyrre hestene på noen måte. Grunnet mange uromomenter i boksene, trengte jeg full oversikt. Ved nedfelling åpnet boksene seg uten at hverken startknappen eller manuell startmekanismen på noen måte var trykket på. Rampen var heller ikke helt nede da dette skjedde. Dette var også tilfelle ved ettersyn av banemannskapet etter løpene. Sjekket over startknappen etter tilbakekalling av hestene, den var fremdeles i PÅ modus.

Anser det som et beklagelig uhell, men ga en god indikasjon på at alle rutiner må opprettholdes.

 

Starter

Glenn Smith                                                                                                                                                

Se opptak av starten her: https://youtu.be/Euv5J7Bsak4