Nyhetsbrev mars 2016

21.03.2016
Artikkelbilde

 

 

Sesongåpning 20. april

Det nærmer seg sesongstart med stormskritt og i skrivende stund er det 30 dager til vi er i gang. Så langt ser mye bra ut. De fleste stallene er fylt opp, den «nye» visnings-paddocken er snart ferdig med nye hvite gjerder og med en innvendig sikkerhetsrail. Det går framover med servicebygget og slik det ser ut nå vil dette bli ferdigstilt i løpet av mai. Når det gjelder uteområdene forsøker vi å få alt klart til 17. mai. Nye kabler er lagt for å kunne oppgradere TV signaler og et bedre trådløst nettverk på området, og det er mye som skal asfalteres og steinlegges.

 

Dirttrack banen

Som nevnt i Nyhetsbrevet i januar ble dirt track banen dessverre ikke ferdigstilt da det gikk med atskillig flere tonn med sand enn forventet.  Onsdag 30. mars setter Tronrud anlegg i gang arbeidet med å ferdigstille banen.  Av denne årsak vil det bli begrenset med treningstid i de dagene dette pågår. Banen vil være åpen for trening hver dag fra kl 06:00 til 11:00. Etter 11:00 vil maskinene gå i gang. Vi tar halvparten av bredden av gangen og regner med at alt er klart i løpet av fem dager. Vi håper at dette vil fungere og beklager eventuelle problemer dette medfører.

 

Reglementet

Som vanlig har Norsk Jockeyklub reglementskomite gjennomgått reglementet og gjort noen endringer. I hovedsak var det stort sett kosmetiske endringer det vil si at vi har ryddet opp ved å fjerne bestemmelser som ikke lenger hadde relevans til hvordan vi gjør ting.

Innledningsvis i reglementet har vi laget to nye punkter som omhandler etikk og dyrevern.  Det første punktet lyder som følger:

 

«Etiske regler

Galoppsportens samfunnsmessige betydning bygger i stor grad på de positive verdiene som ligger til grunn for aktivitetene vi driver.

Enhver form for forsøk på manipulering av løpsresultater utgjør en trussel mot sporten og kan rokke ved sportens grunnleggende verdier og kan skade vår integritet og ikke minst omdømme.

 

Manipulering av løpsresultater utgjør en trussel mot spillemarkedet som er vår viktigste inntektskilde.

 

Alle aktive i galoppsporten skal ha et bevisst forhold til sportens grunnverdier som er bygget opp rundt gleden ved å drive med dyr og spennende konkurranser. 

Verdiene skal forankres gjennom daglig praktisk handling og gjennom vår kursvirksomhet. Forebyggende og holdningsskapende arbeid ovenfor våre aktive er avgjørende for arbeidet for å opprettholde de positive verdiene sporten har samt å forebygge resultatmanipulering»

 

Vi nevner også at Reglementets punkt 428 som omhandler diskvalifikasjon er endret fra å lyde

Diskvalifikasjon skal bare finne sted dersom det inntrufne har hatt innflytelse på rekkefølgen i mål, jfr. pkt. 469, 470.

Denne setningen er endret og lyder nå som følger:

Diskvalifikasjon skal bare finne sted dersom sjenerende hest åpenbart har hatt fordel av det inntrufne og/eller at det inntrufne åpenbart har hatt innflytelse på rekkefølgen i mål. Jfr. pkt. 469, 470.

Dette er gjort for å tydeliggjøre paragrafen.  

Straffebestemmelsen for ryttere ved positiv alkotest eventuelt positiv dopingprøve, er endret da det var store ulikheter i straffeutmålingen.

 

Det er også innført en regel om at Den Lavere Voldgiftsrett kan innrapportere rytter som ikke anses skikket til å ri løp, til Lisenskomiteen og anmode om at lisens inndras.

 

Strafferammene i den Høyere Voldgiftsrett er endret fra minimumstraff kr 300 og maksimumsstraff kr 50.000 til henholdsvis kr 500 og kr 100.000.

 

Til orientering har vi et møte med Dansk og Svensk Galopp 31. mars hvor tema er utarbeidelse av et felles Skandinavisk galoppreglement. Det vil nok ta noe tid før dette blir realitet.  Jeg tror at dette er mulig å få til men det vil være enkelte ulikheter som må løses på en fornuftig måte.  

 

Fleksibel blinkers

Bruk av fleksibel blinkers har vært mye diskutert i Skandinavia det siste året. Som mange vet er det ikke lenger tillatt brukt i Danmark og i Sverige fra og med årets sesong. Argumentene har i stor grad vært at bruk av fleksibel blinkers ikke er i tråd med gjeldende internasjonale bestemmelser.  Nedenfor er utskrift fra en epost i august 2015 fra Director of Racing Dr Paull Kahn, som bekrefter at så ikke er tilfelle. Norge undertegnet derfor International Horseracing Federation’s Article 30 vedrørende bruk av Headgear i august 2015.  

Article 30 (reproduced below) is non-prescriptive in the types of headgear that a Racing Authority may, or may not, allow. The illustrations are there only because it is a strong recommendation that, whatever the Racing Authority's rules are in this regard, it has illustrations such as these by which it can clearly explain to foreign trainers and others exactly what is expected.

So, provided your rules on headgear are clearly set out and available to others, (covering both the types of headgear that are permissible, and those that must be declared in advance of race-day), either on-line or by request, you can sign up without any caveats, no matter that you allow, for example, flexible blinkers.

Styret i Norsk Jockeyklub diskuterte bruk av fleksibel blinkers i sitt siste møte og var av den mening at bruk av fleksibel blinkers er dyrevernmessig en fordel for hesten i forhold til vanlig blinkers, og sett i sammenheng med våre piskebestemmelser et nyttig hjelpemiddel. Vi har aldri fått negative tilbakemeldinger fra det spillende publikum når det gjelder bruk av fleksibel blinkers og det har som kjent vært i bruk på Øvrevoll siden 1980 årene.  Det er som mange vet også mye brukt innenfor travsporten uten at det blir oppgitt i løpsprogrammet som vi gjør. Bruk av ørepropper som tidligere er også tillatt.

Minner også om ny Forbuds- og karensliste gjeldende fra 1. januar 2016:

http://www.ovrevoll.no/Ovrevoll/NJ%20forbuds-%20og%20karenstider%20rev%20jan%202016.pdf

 

Det er vår og tid for avl

Som kjent er det ikke krav til kåring av hingst, men fremdeles skal hingster som benyttes i avlen være godkjent av Norsk Jockeyklub. Har du hingst som skal bedekke ligger søknadsskjema på vår nettside:

 

http://www.ovrevoll.no/avl/Informasjon-til-hingsteholdere/hingster/

 

Godkjennelsen gjøres i form av en kvalitetsvurdering gjort av vår tidligere kåringskommisjon.

 

Foreløpig har vi oversikt over følgende hingster som er godkjent i avlen og oppstallet i Norge:

 

Oppstallet hos Maria Robertz

http://www.mrobertz.com/

Crocker Road (USA) og Deceptor (USA)

 

Oppstallet på Ekra Gård

http://www.ekra-gaard.no/

Sir Lando (GB)

 

Abonnement Øvrevoll Galopp program

For de som ønsker programmet sendt til sin postkasse tilbyr vi abonnement, det koster 1200 kr for adresser i Norge, og 1400 kr for utenlandske mottakere. Betaling til konto 8200 01 81702 Øvrevoll Galopp AS innen 4. april – merk innbetalingen Program og mottakers navn og evnt adresse. Ønsker du å trekke fra stallkonto send mail til liv.kristiansen@rikstoto.no

 

Oscar fest, stallrunde og ny direktør

Fredag 1. april tiltrer Thomas Gjelsås som ny administrerende direktør i Øvrevoll Galopp AS og hans første arrangement blir årets Oscarfest lørdag 9. april hvor vi skal hylle fjorårets stjerner. Festen finner sted på Scandic Fornebu og er et populært arrangement.

Den årlige stallrunden finner sted på Øvrevoll lørdag 16. april med frammøte kl. 11.00 og deretter er det klart for årets første løpsdag onsdag 20. april kl. 12:00.

 

Da ønsker vi dere en riktig god påske og et vellykket galoppår. 

 

21. mars 2016

Hans Petter Eriksen                                                         

Adm dir

Norsk Jockeyklub/Øvrevoll Galopp AS