Vi er alle i samme båt.

Skrevet av Jan Petter Sissener, Styreformann Norsk Rikstoto,  21.06.2016
Artikkelbilde
Jan Petter Sissener. Foto: Hesteguiden

Etter ett år i stolen som styreformann i Norsk Rikstoto har jeg kunnet fastslå at sporten har stått stille siden jeg for snart tyve år siden forlot organisasjonsarbeidet. Den eneste forskjell er at vi alle har blitt tyve år eldre, være seg spillere, hesteeiere, oppdrettere eller banefasilitetene. Enormt mye energi brukes på å kritisere, veldig lite brukes på konstruktive diskusjoner og respekt for de styrene de selv har valgt og de oppgavene som må løses. I mellomtiden fortsetter vi å spise av arvesølvet og på dårlig måte forvalte de verdiene vi har. Jeg har dessverre også kunnet fastslå at NR er en skyteskive for alt som er galt og at det initiativ som ble tatt på ett felles styremøte for NR, NJK og DNT til dels ble boikottet. At NR er sportens beste venn ser ut til å gå i glemmeboken og at sporten er heldig som har sitt eget spillselskap blir ignorert.

 Av netto spilleinntekter (etter gevinstandel og statsavgifter) overføres ca 520 millioner til sporten hvert år som utgjør 50,4%. I tillegg betaler Rikstoto kr 197,7 mill. i distribusjonskostnader til kommisjonærer og andre distributører av vårt spill .

 

I TGN tirsdag 7. juni har Odd Eide ett innlegg som til dels fortsetter den kritiske tråd og selv om det er mye positivt i innlegget mangler han det å se på organisasjonene som en helhet med samme mål, nemlig å bidra til en langsiktig utvikling av trav og galoppsporten i Norge.

 

Hans fokus på kostnadsutviklingen i NR blir meningsløs hvis man ikke går inn i tallene og ser på hva som forårsaker økningen av administrasjonskostnadene i NR fra 2014 til 2015. Jeg vil derfor kort gå igjennom hovedpunktene:

 

  • Lønnsøkning (1,7%)  1,5 mill
  • Full effekt 3 nyansatte 2,14 mill (erstattet innleide konsulenter)
  • Juridisk og strategisk bistand 2,41 mill
  • Pensjonsavsetning 1,7 mill
  • Kommisjonæroppfølging 0,9 mill

   At NR rapporterte et minusresultat for 2015 har ingen ting med driften å gjøre som var svært positiv, men endring i regnskapsprinsipper ved at aktiverte utviklingskostnader avskrives over konsesjonens levetid. Dette  skjer naturligvis uten casheffekt.

 

Jeg hører stadig at NR bør kutte kostnader - men jeg har enda til gode å høre hvor man skal kutte. Etter min mening har ikke hverken NR eller sporten ett kostnadsproblem, men ett inntektsproblem. I tillegg har sporten en organisatorisk vanskelig tilstand. Det slår meg at mange er meget mer opptatt av hvem som gjør hva enn å få tingene gjort - og omkamper om beslutninger er nesten obligatorisk. Det nye styret i DNT tegner godt, men husk at deres tallerken er overfull etter flere år med ett snillistisk vannstyre. De trenger derfor hjelp og støtte og ikke endeløse kritiske bemerkninger. Om alle drar i riktig retning, respekterer at de styrende organer som de selv har valgt gjør jobben sin og heller tenker prøver å bidra til å løse utfordringene skal det lite til å snu en pessimistisk skare av tilhengere til det motsatte med optimisme i alle ledd.

 

Samtidig som jeg ønsker alle en god sommer kan jeg love at ingen ting står høyere på agendaen til NR enn å få endret statsavgiftens beregningsgrunnlag og å få en ny konsesjon slik at vi kan gjøre vårt til en bedre fremtid for alle interessegrupper. Om Odd Eide har innspill i den sakens anledning, mottar jeg dem gjerne.

 

Med en optimistisk hilsen

Jan Petter Sissener

Dette innlegget stod først i Trav & Galoppnytt 16. juni 2016.

Se også intervju med Harald Dørum og Jan Petter Sissener HER