Nytt nasjonalt hesteregister – hva betyr det for deg?

15.06.2016
Artikkelbilde

Hestepass er et viktig dokument for å kunne spore forflytning og begrense smittespredning ved et sykdomsutbrudd. Hestepass sikrer også at hester som har blitt medisinert med legemidler som ikke er godkjent til matproduserende dyr ikke havner på middagsbordet. Under «hestekjøtt-skandalen» i 2013 ble det funnet hestekjøtt merket som storfekjøtt på markedet. Noe av dette hestekjøttet viste seg også å inneholde rester av medisiner og var dermed uegnet som menneskemat.

EU bestemte derfor å revidere reglene om hestepass for å sikre trygg mat. For å spore flytting av hester og begrense smitte ved sykdomsutbrudd blir det nå obligatorisk å registrere alle hester som er født i EØS-området i et nasjonalt register. Dette gjelder også hester som er født i andre land og så blir innført til et EØS-land. Ordningen skal også sikre at hester som ikke er egnet som menneskemat ikke blir tatt inn i matkjeden.

Disse reglene er allerede innført i EU, men ikke ennå i Norge. Vi jobber med å endre den norske forskriften for hestepass og opprettelse av et nasjonalt sentralt hesteregister. De nye reglene vil sannsynligvis tre i kraft i Norge 1. januar 2017.

Har du spørsmål (fullblodshest) kontakt Hege E Jenssen, hege.jenssen@rikstoto.no .

Les mer på denne linken:

http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/nytt_nasjonalt_hesteregister__hva_betyr_det_for_deg.21717