Ny Forbuds og Karensliste samt nye rutiner for behandling av dopingsaker i Norge, Sverige og i Danmark

03.02.2015
Artikkelbilde

Forbuds og karensliste gjeldende fra 1.1.2015

Vi har nå lagt ut ny Forbuds og Karensliste som er gjeldene fra 1. januar 2015.

(Under fanen Reglement, klikk HER )

 

 

Nye rutiner for behandling av dopingsaker

 

Fra 2014 er det Skandinavisk dopingskomite (SDK) som behandler alle dopingsaker i Norge, Sverige og Danmark enten det gjelder trav eller galopphester. Dette skal sikre at alle eventuelle dopingsaker skal få en så lik behandling som mulig.

 

SDK består av sjefsveterinæren i Svensk Travsport, sjefsveterinæren i Det Norske Travselskap, generalsekretæren i Dansk Travsports Centralforbund og Svensk Travsports forbundsjurist.

 

Nytt fra 2014 er også at alle funn fra laboratoriet først vurderes av den farmakologiske ekspertgruppen i Nordic Equine Medication and Antidoping Committee (NEMAC). Deretter vurderer SDK, i første rekke SDKs jurist saken, før en eventuell utredning, startsperre og offentliggjøring iverksettes.

 

En forhåndsvurdering av laboratoriefunn fra NEMACs ekspertgruppe og SDKs jurist representerer en farmakologisk og juridisk kvalitetssikring.  

Hensikten er å forhindre unødvendige og urettmessige beskyldninger og negativ medie- eksponering av utøverne og sporten.

 

Tidligere var det Antidopingutvalget (ADU) som utredet en mulig dopingsak, og fungerte som et rådgivende organ for det respektive lands sjefsveterinær og styre, som i sin tur bestemte om saken skulle anmeldes til Domskomitéen (trav) eller den Høyere voldgift (galopp).

 

Nå er det SDK som behandler saken og som henlegger eller anmelder til DNTs Domskomité i saker som omhandler travet, eller til Høyere voldgift i galoppsaker.

ADU er derfor erstattet et nytt organ; Utvalg for utredning av dopingsaker (UUD).                                                              

UUD skal bestå av 4 medlemmer: Leder, som er veterinær med farmakologisk bakgrunn, sekretær, som er veterinær med erfaring fra forvaltning og/eller jurist, et medlem og et varamedlem som skal være veterinærer med erfaring fra stevneveterinærtjeneste og/eller klinisk hestepraksis.

 

UUD utreder saken gjennom innhenting av helsekort- og eventuelt journalopplysninger, stallbesøk og intervju av trener og andre impliserte personer. Etter en utredning sammenfattes alle funn og forklaringer i en rapport til SDK.

 

 

Følgende personer sitter i de ulike utvalg:

 

 

  • Skandinavisk dopingkomité:

 

Göran Åkerstrøm, sjefsveterinær Svensk Travsport,

Göran Wahlman, forbundsjurist Svensk Transport,

Klaus Storm, generalsekretær Dansk Travsports Centralforbund  

Anne Wangen, sjefsveterinær Det Norske Travselskap

 

  

  • NEMAC`s ekspertgruppe:

 

Birgit Ranheim, PhD, Professor

Peter Kallings, PhD, Veterinær rådgiver

Carina Ingvast Larsson, PhD, Førstemanuensis, Diplomat ECVPT

 

 

  • Utvalg for utredning av dopingsaker:

 

Leder: Birgit Ranheim

Sekretær: Marit Nesje

Medlem: Arild Lysaker

Varamedlem: Lise Westergren