Forbuds- og karenstidsliste gjeldende fra 1.august 2014

30.04.2014
Artikkelbilde

Utskriftsvennlig versjon, klikk HER

Endringer fra forrige forbuds- og karenstidsliste fremkommer med rød skrift.

Forbuds- og karenstidslisten er utarbeidet av administrasjonen i DNT i samarbeid med Antidopingutvalget og godkjent av styret i DNT og i Norsk Jockeyklub (Jfr. NJs reglement § 182 b og §183).

Forbuds- og karenstidslisten inneholder liste over stoffer og behandlinger som er absolutt forbudt for hest (A-listen), og karenstidslisten (B-listen) som består av liste over preparater som er forbudt

ved deltagelse i løp, prestasjonsprøver, avlsutstillinger og auksjoner, med karenstider for disse og liste over behandlingsformer med karenstid.

Forbuds- og karenstidslisten kan bli revidert flere ganger i året. Denne listen er gjeldende fra og med 1. august 2014 og håndheves inntil ny liste er vedtatt og trer i kraft.

Listen vil bli kunngjort og publisert på www.ovrevoll.no

 

 

Vennlig hilsen/Best wishes

Hans Petter Eriksen

Adm dir/Man dir

Øvrevoll Galopp AS/Norsk Jockeyklub/AS Øvrevoll Veddeløpsbane

Phone office (+47) 22 95 62 22

Mobile: (+47) 920 291 00

www.ovrevoll.no