Etter ordinær generalforsamling I Norsk Jockeyklub 13. mai 2014

15.05.2014
Artikkelbilde

 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt hvorpå styret fikk følgende sammensetning:
 
Styreleder                                            Sigurd-Armand Hauge
Styremedlem, nestleder                                  Nils Petter Gill Styremedlem     
Styremedlem                                       Søren Pedersen
Styremedlem                                       Tore Lindholt
Styremedlem                                       Camilla Høvding Blom, ny
Varamedlem                                        Nils Øyvind Dieseth
Varamedlem                                        Camilla Skotvedt
Varamedlem                                        Tor Watne
 
Norsk forening for fullblodsavl             Maria Robertz
Øvrevoll Hesteierforening                     Arne O Karlsen
Øvrevoll Trenerforening                         Annike Bye Hansen
Norsk Amatørrytter klubb                      Helene Marwell Hauge
 
 
Valg av Den Høyere Voldgiftsrett
Leder:                                                  Kathinka Mohn – valgt
Medlem:                                              Bjørn D Finnbråten – valgt
Medlem:                                              Morten Aasen – ikke på valg
 
Vara og stedfortreder for leder:                        Bjørn Hermansen – ny - valgt
Varamedlem:                                       Harald Dørum – ikke på valg
Varamedlem:                                       Thomas Randby – ikke på valg
 
Som formann i Den Høyere Voldgiftsrett ble valgt Kathinka Mohn. Bjørn D Finnbråten ble gjenvalgt som medlem og som nytt varamedlem og stedfortreder for leder ble valgt Bjørn Hermansen.
 
            Medlemskontingent ble fastsatt til kr 1.000.
 
            Valgkomite 2014
Peter Buraas, Thea Hofossæter, Nils Ekjord, Anne Grethe Knudsen
 
 
Etter generalforsamling i Øvrevoll Galopp AS fikk styret følgende sammensetning:
            Styret Øvrevoll Galopp AS
            Styreleder                                            Bjørn Jacobsen - gjenvalgt
            Styremedlem                                       Roar Hoel
Styremedlem                                       Anne Petterøe
Styremedlem                                       Camilla Skotvedt - gjenvalgt
Varamedlem                                         Nils Petter Gill – gjenvalgt
 
 
Etter generalforsamling i AS Øvrevoll Veddeløpsbane fikk styret følgende sammensetning:
Styreleder                                            Sigurd-Armand Hauge
Styremedlem                                       Bjørn Jacobsen - gjenvalgt
Styremedlem                                       Søren Pedersen
Styremedlem                                       Anne Petterøe
Styremedlem                                       Nils Øyvind Dieseth - valgt