Tidligere styreformann Bjørn Randby er død

09.10.2013
Artikkelbilde
Bjørn Randby i vinnerpaddocken med Spirit du Logis

 

Tidligere styreformann i Norsk Jockeyklub, Bjørn Randby døde tirsdag 1. oktober,  82 år gammel. Bjørn Randby var et idrettstalent og han var landslagsspiller i håndball og han etter hvert også en brennende interesse for galoppsporten.

Bjørn Randby ble medlem i Norsk Jockeyklub i 1979, det samme året vant han som deleier i Stall Abax, Norsk Derby med hesten Beldale Rep.  Allerede i 1980 ble han valgt inn i styret i Norsk Jockeyklub, og med solid forretningserfaring, blant annet som direktør i Siemens, var han ett godt tilskudd til styret i Norsk Jockeyklub. I tillegg hadde Bjørn gode politiske kontakter og forhandlingsevner som skulle ble veldig viktig for hestesporten.

I denne perioden var økonomien i trav- og galoppsporten svært dårlig, og man ble fort klar over at redningen for hestesporten ville være å få tillatelse til spill utenom banene gjennom et felles selskap, det vil si etablering av Norsk Rikstoto. I 1980 var det stor politisk diskusjon om dette temaet og Bjørn Randby var kanskje den viktigste talspersonen for hestesporten i de politiske samtalene som fulgte. I første omgang lyktes man med å få utsatt Ot.prop 28 hvor departementet avviste forslaget om å tillate spill utenfor banen. I det videre arbeidet med å få politikerne med på å tillate spill utenom banene, ble det jobbet aktivt mot Landbruksdepartementet og ved kgl. Res. av 23. juni 1982 ble stiftelsen Norsk Rikstoto gitt bevilling til totalisatorspill for et riksdekkende spill.

Bjørn Randby ble allerede i 1981 valgt inn som vararepresentant i den kommende stiftelsen og var til stede på stiftelsesmøtet for Norsk Rikstoto i oktober 1981.

Bjørn Randby var aktiv i styret i Norsk Jockeyklub gjennom flere år og ble valgt til styreformann i 1986, en posisjon han hadde i to år. I hans styreperiode ble Øvrevoll modernisert og man fikk etablert en ny kombinert løps- og treningsbane med flomlys samt rustet opp gressbanen. Begge deler var av stor viktighet for galoppsportens framtid.

I tillegg til derbyseieren i 1979 med Beldale Rep var Bjørn Randby deleier i flere hester gjennom mange år og han hadde stor glede av galoppsporten helt til det siste.

Norsk Jockeyklub er meget takknemlig for det arbeidet Bjørn Randby gjorde for norsk galoppsport og ikke minst for det han stod for gjennom alle år. Han vil bli dypt savnet, ikke minst av familien men også av et helt galoppmiljø.

Hans Petter Eriksen

Adm dir

Norsk Jockeyklub