Nyhetsbrev 18. oktober 2013

18.10.2013
Artikkelbilde

Omsetning


Vi nærmer oss november og gress sesongen er over. For resten av sesongen er det fredager og dirttrack som gjelder. Omsetningen mot våre egne arrangementer før vi går i gang med fredager, har vært positiv og vi går mot vår beste sesong noensinne. Etter årets siste lunsjgalopp, ligger vi 16 millioner over fjoråret og det er en økning på 25% sammenlignet med i fjor. Med en normal omsetning framover, ender vi på i overkant av 90 millioner mot 77 millioner kroner i 2012. Det er selvsagt omsetningen fra utlandet som har øket mest med ca 10 millioner kroner mens omsetningen i Norge viser en oppgang på 6 millioner kroner.
Galopp omsetningen fra Norge mot arrangementer i utlandet kommer til å ende på ca 88 millioner i år og det er en oppgang på 6-7 millioner fra i fjor. Totalt galopp spill i Norge i år vil beløpe seg til nærmere 180 millioner mot 160,3 millioner i fjor.
Norske hester har også i år tatt hånd om de fleste storløpene i Sverige og så langt har de passert 12,1 millioner innridd i utlandet. Sesongen er enda ikke over slik at vi kan regne med at vi passerer fjoråret, da resultatet i endte på i underkant av 12.3 millioner kroner. Det er bare å gratulere eiere og trenere med resultatene så langt.


Terminlisten 2014


Terminlisten for 2014 er på det meste klar og sesongstart er fastsatt til 17. april og med sesongfinale 27. november. Til samtlige løpsdager vil det være internasjonalt spill og 26 av løpsdagene vil være torsdag kveld med V65. Vi skal avholde fem lunsjgalopper i løpet av sesongen og de to søndagene er henholdsvis 24. august med Scandic Norsk Derby og 28. september med Breeders Prize løpene. 17. mai faller på en lørdag og vi skal som vanlig ha løp fredag 5. september i forbindelse med klasseløpshelgen.


Som mange har fått med seg er det igjen diskusjon når det gjelder Jägersros framtid som galopparena men vi får håpe at det løser seg. Svenskt Derby 2014 skal etter planen rides lørdag 5. juli mens Dansk Derby finner sted 3. august.  


Byggeprosjektet


AS Øvrevoll Veddeløpsbane har gjennom hele sommeren jobbet aktivt med prosjektet og det begynner å nærme seg. Reguleringsprosessen har vært tidkrevende men nå er søknad om rammetillatelse når det gjelder leilighetene innsendt. Behandlingstiden i Bærum Kommune er maksimum 12 uker og forventet byggestart er mars/april 2014. Leilighetene vil bli solgt gjennom DNB Eiendom og vil bli lagt ut for salg over nyttår. Når det gjelder oppføring av nytt vektrom med diverse fasiliteter, samt utvidelse av paddocken, vil det prosjektet mest sannsynlig bli igangsatt høsten 2014 med ferdigstillelse sesongstart 2015. Vi er også i gang med å planlegge bygging av en ny permanent stall på vårt område.
 
Økonomi


Omsetningen i region Øvrevoll som utløser provisjonsinntekter ligger på fjorårets nivå og det betyr at til tross for øket omsetning på galopp, påvirker det ikke våre inntekter i særlig grad. Omsetningen på hestespill totalt i Norge viser en nedgang pr uke 40 på 2,4% og det utgjør 74,2 millioner. Inntektene til Norsk Rikstoto er lavere enn forventet noe som i hovedsak skyldes den relativt store nedgangen i V75 spillet. Norsk Rikstoto har derfor besluttet å redusere overføringene i 2013 til DNT og Norsk Jockeyklub og for vår del utgjør det kr 500.000. Det betyr at vi må gjennomgå våre budsjetter for å se hvor vi kan spare penger resten av året. Det arbeidet er vi i gang med. I tillegg har Øvrevoll Galopp AS besluttet å heve innskuddet i vanlige fra dags dato med kr 100 fra kr 250 til kr 350. Innskuddet har for øvrig vært uforandret siden 2003.   


Øvrevoll Galopp AS
Hans Petter Eriksen
Adm dir