Pressemelding fra familien Ski ang Espen Ski

Skrevet av Publisert på vegne av Espen Ski,  13.12.2013
Artikkelbilde

Fredag 8. november var championjockey Espen Ski involvert i en stygg ulykke på Øvrevoll galoppbane. Han fikk umiddelbar hjelp og ble fraktet til Ullevål Universitetssykehus. Der ble det raskt avklart at han hadde brudd i krageben og kompresjonsskader i ryggen, og Espen ble deretter lagt i kunstig koma mens videre skader ble utredet. Ifølge legene har Espen vært svært heldig, det stygge fallet tatt... i betraktning, men skadene var av en slik art at Espen ble liggende på Ullevål Universitetssykehus fram til han ble overført til Sunnaas Sykehus for videre rehabilitering.

Espen og familien setter enormt stor pris på all støtte fra venner i og utenfor galoppmiljøet i Norge og ellers, og de er svært glade for å kunne fortelle at det stadig går fremover. Sakte men sikkert!

”Mitt liv og min karriere har hittil handlet om å komme først i mål, nå handler det om å komme til start igjen. Og jeg vet at jeg må skynde meg langsomt, enda så frustrerende det til tider kan være. De som kjenner meg vet at jeg er en fighter, og at jeg vil tilbake på hesteryggen. Det var en kjempeopptur å vinne jockeychampionatet 2013, og det overrasker vel ingen at jeg nå har et syvende jockeychampionat som mål. Men først må jeg bli frisk!” uttaler Espen

Fram til Espen blir sterkere setter han og familien stor pris på at han får ha så mye fred og ro som overhodet mulig i forbindelse med oppholdet på Sunnaas og videre rehabilitering.

De ønsker alle en riktig god jul, og et godt, og friskt, nytt år!

På vegne av Espen Ski.

 

Vi ber om at eventuelle henvendelser rettes til agent Ola Jacobsen - mobil: +47 957 63 633 epost: ola.jakobsen@rikstoto.noFriday 8th November Norwegian champion jockey Espen Ski was involved in a bad fall at the Øvrevoll racecourse. He received immediate help, and was taken to hospital where he was diagnosed with fractures of the back and clavical bone. Due to his injuries Espen was put in a medically induced coma, in order to reduce damage and allow further examination. According to doctors Espen is fortunate not to have suffered more severe damage, however due to his injuries he remained at Ullevål Universitessykehus until he was well enough to transfer to the Sunnaas hospital, a hospital specialised in rehabilitation.

Espen and his family are very appreciative of all the support they’ve received from friends within, and outside of, the racing industry in Norway and elsewhere. They are very pleased to report that Espen is making progress. Slowly, but surely!

”My life and career has always been about being first across the finish line, now it’s about getting back to the starting line. I know I cannot rush the process, however frustrating it can be. Everyone who knows me knows that I am a fighter, and that I’ll – literally – get back on the horse. Winning the Norwegian jockey championship for 2013 inspires me even more, so that winning the title for the seventh time is on my to do list. But first, I need to get well!” says Espen

Until Espen is stronger he and his family are asking for as much peace and quiet as possible as he continues his rehabilitation.

They take the opportunity to wish everyone a Merry Christmas and a happy, and healthy, New Year!

On behalf of Espen Ski.