Derbydagen 2013

30.08.2013
Artikkelbilde

 

Derbydagen ble dramatisk på mange måter ikke minst for vår medarbeider gjennom mange år, Bryan O’Sullivan. Etter de siste rapporter ble han i går overflyttet til Drammen Sykehus. Tilstanden er stabil, men han ligger fremdeles i kunstig koma. Alle våre tanker går til Bryan og hans nærmeste, vi ønsker han god bedring.
 
 
Norsk Jockeyklub ønsker å beklage feilen som skjedde i forbindelse med rekkefølgen i løp 8. Dette er noe som ikke skal skje og vi har nå tatt grep for å unngå dette i framtiden.
Etter møter med blant annet Norsk Rikstoto har vi innført nye rutiner når det gjelder dommerfunksjonen og de vil tre i kraft fra og med neste løpsdag. 
Nye rutiner fra og med 6. september 2013
Øvrevoll Galopp AS har etter dette laget nye rutiner når det gjelder dommerfunksjonen. I tillegg har vi ansatt egen målfotograf med erfaring fra Momarken Travbane. Vedkommende skal fra og med 6. september jobbe både på Momarken og på Øvrevoll. Ny hoveddommer er tilsatt og i tillegg vil det være en dommerassisten i dommertårnet.
Rutiner måldommer/målfotograf
I dommertårnet
I dommertårnet skal det være 2 stk PC’er. En dommer PC for resultatsjekk samt
en PC tilknyttet målkamera.
 
I tillegg skal det være 1 TV samt en video opptaker med mulighet til å vise sakte film som eventuell back up samt til å kontrollere tider dersom tidtakningsystemet feiler.
I dommertårnet skal også ha tilgang til Walkie Talkie slik at dommer kan kommunisere med andre tillitsmenn og våre oppdatert til enhver tid. 
 
Kamera, PC og generelt utstyr skal sjekkes senest 1 time før start 1. løp.
 
I dommertårnet skal det være en målfotograf, en hoveddommer samt en dommerassistent som skriver ned rekkefølgen når den ropes opp av hoveddommer.
Alle i dommertårnet skal til enhver tid være ajour når det gjelder endringer av drakter, luer og utstyr på hestene.
 
Dommer skal bruke den tiden som er nødvendig for å fastslå rekkefølgen. Dersom det er usikkerhet om rekkefølgen etter at alle tre har sjekket foto, skal løpsleder konsulteres før resultatet offentliggjøres. Løpsleder/adm dir kan overprøve dommers avgjørelse.
 
Dersom det skulle skje at dommer oppdager en feil avgjørelse, skal totosjef umiddelbart informeres.
 
Av øvrige tiltak vil være en obligatorisk gjennomgang av Norsk Rikstoto Spillreglement for ansatte i organisasjonen samt tilsvarende når det gjelder Norsk Jockeyklubs løpsreglement.  
Øvrevoll, 29. august 2013
Hans Petter Eriksen