Pressemelding fra Norsk Jockeyklub

Skrevet av Sigurd-Armand Hauge,  19.09.2012
Artikkelbilde

Med bakgrunn i den siste tids uro på Øvrevoll i forbindelse med påstander om doping, ønsker styret i Norsk Jockeyklub å meddele som følger:

 

Norsk Jockeyklub forholder seg til Mattilsynets forskrift om forbud mot doping av hest, når det gjelder antidoping arbeidet i galoppsporten. Det blir tatt årlig tatt i overkant av 130 dopingprøver i galoppsporten, det være seg i forbindelse med løp eller uanmeldte prøver i trening. Det tas både blodprøver, urinprøver og hårprøver.

Norsk Jockeyklub har et utstrakt og godt samarbeid med Antidopingutvalget som for tiden ledes av professor Birgit Ranheim ved Norges Veterinærhøgskole. Utvalget, som er uavhengig av Norsk Jockeyklub, bestemmer selv når og hvor treningprøver skal taes. Under våre løpsdager er det Den Lavere Voldgiftsrett og Mattilsynets stevneveterinær som avgjør hvilke hester som skal i dopingkontroll.     

 

Det har ikke vært påvist positive prøver i galoppsporten verken i 2011 eller i inneværende år. Mattilsynet har også bekreftet at de nylig har foretatt uanmeldt tilsynsbesøk hos to veterinærer som praktiserer i galoppsporten, og det uten anmerkninger.  

 

Norsk Jockeyklub har full tillit til at våre lisensierte aktører forholder seg til gjeldende regler når det gjelder behandling av hester. Vi har heller ikke noe grunnlag for å tro at doping foregår i galoppmiljøet og beklager på det sterkeste at slike rykter har oppstått.

Utskriftsvennlig versjon

Med vennlig hilsen

Norsk Jockeyklub

Sigurd-Armand Hauge

Styrets formann