Ragnar Wormdahl er død

Skrevet av Hans Petter Eriksen,  03.10.2012
Artikkelbilde
Ragnar Wormdahl

Søndag fikk vi den triste beskjeden at Ragnar Wormdahl var død, 71 år gammel. Ragnar har vært en viktig brikke i Øvrevoll-miljøet i stort sett hele sitt voksne liv. Han kom inn i sporten via galopp aktivitetene i Nittedal mens han gikk på Hærens Befalskole på Lahaugmoen.

Etter befalsskolen begynte han i 1963 på Hærens Krigsskole hvor han ble uteksaminert i 1966. I perioden 1973 til 1975 bodde han i Stockholm mens han  gjennomførte militær videreutdanning.

 

Tilbake i Norge virket han som major i forsvaret samtidig som han også brukte mye tid på galoppsporten.  Etter flere år og perioder i Den Lavere Voldgiftsrett, ble Ragnar i 1980 ansatt som administrerende direktør i Øvrevoll Galopp.

Dette var kanskje den viktigste perioden i Øvrevolls historie. Trav- og galoppsporten hadde store økonomiske problemer og arbeidet med å få etablert et riksspill var av stor viktighet. Her bidro Ragnar med sine kunnskaper og han var aktiv i forbindelse med ansettelsen av Norsk Rikstotos første direktør.

 

I oktober 1982 var Norsk Rikstoto et faktum og 31. juli 1983 ble den første V6 omgangen avholdt på Øvrevoll og med Ragnar i førersetet.

Ragnar Wormdahl ble tidlig overbevist om at elektronisk totalisator måtte innføres i trav- og galoppsporten og han var en av pådriverne for å få dette til. Etter hvert kom det amerikanske firmaet International Tote Systems på banen og Ragnar fikk fort ansvaret med å bygge opp et elektronisk totosystem i Norge, en oppgave han utførte med glans.

 

I 1985 avsluttet han sin karriere som direktør på Øvrevoll og begynte å arbeide for ITS. I 1995 etablerte han selskapet ITS Europe som han drev i mange år.

Ragnar har i tillegg til å sitte som medlem og formann i Den Lavere Voldgiftsrett, også innehatt styreverv innen galoppsporten, blant annet i AS Øvrevoll Veddeløpsbane. I tillegg har han også vært en meget aktiv hesteeier. De siste årene har han også vært medlem av Den Høyere Voldgiftsrett.

 

Ragnar Wormdahl var en meget sosial person og en utrolig gledesspreder og inspirator for oss som fikk gleden av å jobbe sammen med han. Han hadde alltid en kjapp replikk eller en god historie på lager. Ragnar vil bli dypt savnet av alle oss som satte utrolig stor pris på han og det han sto for.  

Våre tanker går også selvsagt til hans kone Randi og barna Ragnar Andreas, Jon Birger og Eli Margrete.

 

Hans Petter Eriksen

Adm dir

Øvrevoll Galopp AS

 

Bisettes i Haslum Store Kapell fredag 5. oktober kl 12.30

Ragnar Wormdahl fra jubileumsåret 1982 da han var direktør