Referat styremøte 20. september

23.09.2011
Artikkelbilde

Styret i Norsk Jockeyklub/AS Øvrevoll Veddeløpsbane  har vedtatt følgende i styremøte 20. september:

 

Oppdretter premier

Oppdretterpremier økes til 20 % for 2-åringer til og med 6-åringer fra og med 1.1.2012. For syvåringer og eldre vil satsen være 10 %. For hester født i 2009 tidligere gjelder nåværende ordning med 15 % oppdretter premie.

 

Løpsdager høsten 2011

Styret i Norsk Jockeyklub har vedtatt å følge årets terminliste slik at det avholdes

torsdagsløp høsten 2011. Det var hensynet til at et flertall av Øvrevoll Hesteierforenings medlemmer ønsket løp på torsdager.

Vi vil vurdere eventuelt å starte klokken 17:00 i november.

 

Startboks

Styret i AS Øvrevoll Veddeløpsbane har besluttet å gå til innkjøp av ny startboks. Den vil bli levert av Steriline PTY, Australia, og vil være klar til sesongstart 2012.

Steriline har levert starboks til de tre svenske banene samt til Racecourse Technical Services i England. De leverte også den første startboksen til Øvrevoll i 1964.

 

Rammetillatelse

AS Øvrevoll Veddeløpsbane har fått innvilget rammetillatelse når det gjelder ombygging av publikumsområdet. Først byggetrinn vil være oppføring av nytt servicebygg med arrangementslokaler, vektrom og kontorer. Vi forventer oppstart i månedskiftet november/desember i år med ferdistillelse i juni 2012. Annet byggetrinn vil være ny paddock og oppsadlingsbokser.

 

Hans Petter Eriksen

Adm dir

Norsk Jockeyklub

AS Øvrevoll Veddeløpsbane