Svensk Galopp informerer:

Skrevet av Nicholas Cordrey, Sportsjef Sverige,  27.10.2011
Artikkelbilde

Ændring i Svensk Breeders fra 2014

Fra 2014 vil serien bestå af 5 løb. Et 2-års løb på 1200 – 1400 meter dirt/græs – et 3-års løb på 1700 – 2100 meter græs og tre 4-års løb som bliver for sprinters – milers og stayers på græs.

Grunden til ingen konkret valg til distance eller bane type er pga. at fra 2015 kommer løbene at rides på Stockholms nye galopbane.

Breeders Juvenile for 2 årige vil være med fast prissumme på minimum 300.000 SEK.

Breeders Classic for 3 årige vil være en sweepstakes med estimeret prissumme på 1.000.000 SEK og en consolation med 200.000 SEK.

Breeders Sprint – Mile & Stayer vil igen være med fast prissumme på minimum 400.000 SEK stk.

Opdrætteren vil få udbetalt ca. 11 % af prispengene

NYT – Hingsteholderne vil få udbetalt ca. 5 % af prispengene

I den nye serie vil det være mere enkelt for opdrættere at anmelde sin hest. Ved at melde sin hest i sit eget land vil den automatisk komme på anmeldnings listen i de to andre Skandinaviske lande.

Opdrætteren betaler kun en forfeit.

For hingsteholderne er der ingen ændring i forhold til nuværende metode. Dvs. at hvis hingsten er meldt i sit eget land, så er den med i hele Skandinavien.

Ændringen vil også gøre det billigere for heste ejerne, da vi sænker indsatserne med ca. 15 procent og Svensk Galopp indskyder 750.000 SEK.

 

Ny Hoppe Serie

Fra 2013 kommer Svensk Galopp at præsentere en ny hoppe serie, som har til formål at øge antallet af hopper som ligger under Listed niveau.

Serien rækker over minimum fem år og vil tilbyde mindst syv indledende løb og en finale.

De første syv løb bliver fordelt mellem de svenske baner og kommer til at være for både sprinters, milers og stayers. Samtlige af løbene bliver handicaps og de vil være for heste som har 86 eller under i handicap. Hvis en hoppe øger sit handicap over 86 fra en af dens starter i serien, så kan den stadig være med i de resterende løb. Vægtene vil være således at starterklæret hoppe med højst handicap for top vægt på 62 kg. Hvis en hoppe har højere handicap end 86 fra tidlige start i serien, så kommer den at få 62 kg plus differencen i handicap. De indledende løb estimeres til mellem 250.000 og 300.000 kr.

Finalen er et udskrevet løb for hopper som har startet mindst en gang i et indledende løb. Der vil blive tildelt point i indledende løb som gælder for kvalificering til finalen. Der kan komme mindre vægt tillæg for sejre/placeringer i indledende løb. Finalen er estimeret til ca. 400.000 SEK. Finalen rides på en distance mellem 1600 meter og 1800 meter og skifter bane hvert år mellem de Svenske baner.

Serien er for hopper mellem tre og seks år.

Distancer ca. 1150 – 1200 – 1400 – 1600 – 1800 – 2000 – 2400 meter

Finale mellem 1600 – 1800 meter

Underlag dirt & græs

 

Bonus

Svensk bonus ændres fra 2012. SG kommer til at udbetale 10% af prispengene i bonus, ca. 7.500.000 SEK.

Den nye bonus ordning ændres til en udbetaling 2 gange årligt, med størst udbetaling når året er slut.

Hver årgang får reserveret et vist beløb, som resulterer i at procent satsen først kan sættes når året er omme.

Bonussen udbetales til 2–årige som får ca. 27% af den reserveret bonus, til 3-årige som får ca. 46% af den reserveret bonus og til 4-årige som får ca.27% af den reserveret bonus.

I 2012 vil der ikke være udbetaling af den nye bonus i de løb med klassisk bonus. Klassisk bonus udbetales i 3 løb i 2012. 2012 vil være sidste år hvor det udbetales klassisk bonus, derefter vil der være samme regler som i alle andre løb.

Desuden vil der ikke blive udbetalt den nye bonus i løb som er lukket for kun Svensk opdrættede heste.

 

Svensk St. Leger

Fra 2014 vil Svensk St. Leger igen være åben for importer, efter en årrække hvor løbet har været lukket for Skandinavisk opdrættede heste.

 

 

Ændring af løb

Fra i år 2011 har der været færre løb i Sverige som har været lukket for Svensk opdrættede heste. Fra 2012 vil der igen åbnes op for flere løb, men nogle af dem vil kun blive lukket op for Skandinavisk opdrættede heste.

Swedish Championship løbene som var lukket til Svensk opdrættede heste kommer til at ændres til en indsats serie for 4- årige Skandinavisk opdrættede heste, som kommer formentlig til at rides den 28. juli i 2012.

Nordic Sprint – Nordic Mile – Nordic Stayer.

De tre løb for Skandinavisk opdrættede heste kommer ligeligt til at dele på 1.200.000 SEK i prissummer. Ved betaling af alle tre forfeits kan man starterklære i hvilket som helst af de tre løb. Første forfeit bliver i slutningen af april 2012.