Pressemelding fra jockey Espen Ski

Skrevet av Espen Ski,  28.11.2011
Artikkelbilde
Foto Stefan Olsson

Onsdag 23. november utsatte jeg en kollega for stor fare.

Det finnes overhodet ingen unnskyldning for at jeg handlet som jeg gjorde, selv om det nok finnes en forklaring. Min reaksjon på en løpssituasjon jeg anså som truende, skapte helt unødvendig en ny og minst like farlig situasjon. Dette er selvfølgelig meget uheldig. Jeg vil nå ta de reglementsmessige konsekvenser av min handling.  Jeg understreker at jeg er utrolig takknemlig for at Madeleine Haugland klarte å unngå å falle av hesten  og på den måten ikke ble påført fysisk skade .

Som profesjonell jockey gjennom en årrekke er jeg fullstendig klar over den risiko vi utsetter oss for under trening og i løp, og jeg gjør mitt ytterste for å redusere mulighet for ulykker og skader.

Jeg legger ikke skjul på at jeg er ambisiøs og fokusert, men jeg har aldri latt ambisjonene gå foran helse og sikkerhet, verken hos menneske eller hest .

 

Jeg ønsker med dette å gi en uforbeholden unnskyldning til alle som ble berørt, direkte og indirekte av min handling, og håper at fokus kan rettes tilbake til de positive aspektene ved galoppsporten før sesongavslutning og championatutdeling.

 

 

Espen Ski

 

 

28.11.11