ANMELDELSE AV HINGSTER TIL:

04.01.2011
Artikkelbilde
Avlshingsten Deceptor

Svenskt Breeders’ Trophy 2014-2016

Norsk Breeders’ Prize 2015

Dansk Breeders’ Cup 2016

 

Hingster

Hingster til Skandinavisk Breeder’s skal anmeldes senest 31. januar 2011.

-       Hingster oppstallet i Skandinavia meldes til organisasjonen i det land de er oppstallet. (i Norge Susanne Kolling)

-       Hingster oppstallet utenfor Skandinavia anmeldes til Svensk Galopp. (Marita Wirenstål)

 

Anmeldelsesavgift tilsvarer en bedekningsavgift. Publiseres ulike alternativer er det høyeste alternativ som skal betales.  Dersom det ikke er publisert en bedekningsavgift, skal avgiftens størrelse bestemmes av de tre arrangørlandene ut fra en markedsmessig vurdering.  

 

Føll

Føll født i 2012 etter hingster tilsluttet ordningen, skal anmeldes til Skandinavisk Breeder’s senest 15. november i fødselsåret (2012). Avgift kr 1.000 pr føll.

Føll registrert i Skandinavia meldes til respektive organisasjon i det landet de er registrert.

Føll registrert utenom Skandinavia anmeldes til Svensk Galopp.

 

Løp

Samtlige føll som er etter tilmeldte hingster og anmeldt til Skandinavisk Breeder’s, er deretter kvalifisert til å anmeldes til samtlige Breeder’s løp i Danmark, Norge og Sverige.

 

Dansk Galop

Norsk Jockeyklub

Svensk Galopp

 

Anmeldelse av hingster oppstallet i Norge sendes innen 31. januar 2011 til Susanne Kolling