Pressemelding vedr Espen Ski

Skrevet av Norsk Jockeyklub,  06.12.2011
Artikkelbilde
Foto Stefan Olsson

Vedr: Jockey Espen Ski – Øvrevoll 23. november 2011

 

I forbindelse med en hendelse i løp 6 onsdag 23. november, ble jockey Espen Skis lisens suspendert med øyeblikkelig virkning. Hendelsen ble av Den Lavere Voldgiftsrett henvist til styret i Norsk Jockeyklub.

 

Styret i Norsk Jockeyklub behandlet saken i styremøte tirsdag 6. desember. I henhold til Norsk Jockeyklubs løpsreglement paragraf 500 pkt c, besluttet styret å henvise saken til Den Høyere Voldgiftsrett for videre behandling og straffeutmåling.

 

Saken vil bli behandlet snarest mulig i Den Høyere Voldgiftsrett.

 

           

 

Med vennlig hilsen

Norsk Jockeyklub

 

 

 

Sigurd – Armand Hauge

Styrets formann

 

 

 

For ytterligere informasjon:

Hans Petter Eriksen

Adm dir Norsk Jockeyklub

Tlf 92029100