Nyhetsbrev 22 desember 2011

Skrevet av Hans Petter Eriksen,  22.12.2011
Artikkelbilde

Årets sesong ble avsluttet 1. desember og vi hadde da avholdt 37 løpsdager som oppført i terminlisten. Sportslig har det vært en flott sesong hvor norske hester har gjort det strålende, spesielt på Täby. Godt i overkant av 11 millioner har norske eiere vunnet i utlandet.

Omsetningmessig var innledningen på sesongen litt ”treg”, men det har tatt seg opp gjennom sesongen. Grunnlaget for vår provisjonsinntekt er omsetningen i region Øvrevoll, den har utviklet seg positivt og pr i dag har omsetningen passert 206 millioner, mot 191 millioner i fjor. Totalomsetningen på galopp har i år for første gang passert 150 millioner og vi ender vel året på nærmere 155 millioner kroner. Det er positive tall sammenlignet med tidligere år. I 2007 var tilsvarende tall 84,3 millioner, og det er selvsagt en solid økning i spillet til utlandet som er årsaken til den store fremgangen.

 

Vi skulle ha vært i gang med vårt byggeprosjekt i høst, men da det tok lenger tid enn forventet å få rammetillatelsen fra Bærum Kommune, har styret i AS Øvrevoll Veddeløpsbane vedtatt å utsette byggestart til høsten 2012. Nå er alle tillatelser i orden og vi ser fram til å komme i gang.

 

Foran neste års sesong har vi gått til innkjøp av en ny startboks. Den skal leveres av Steriline PTY i Australia. De levere startbokser blant annet til Racecourse Technical Services i England og også til de svenske banene. Vi har bestilt en som tar 16 hester og med den beste og nyeste teknikken. Blant annet kan bakdørene åpnes 145 grader, noe som gjør innlastningen enklere. Startboksen leveres i slutten av mars og skal settes sammen på Øvrevoll og være klar til sesongstart. 

 

Øvrevoll Galopp AS har fått ny hovedsponsor fra og med sesongen 2012. Scandic , som åpner nytt hotell på Fornebu i august neste år, har undertegnet en toårsavtale som løper fra 1. januar 2012. Vi er sikre på at det er en god avtale for begge parter og vi ser fram til et fruktbart samarbeid i de neste to årene.

 

Vi har nå lagt ut ”årbok 2011” på www.ovrevoll.no/arbok og der vil du etter hvert kunne finne de fleste statistikker fra året som er i ferd med å avsluttes.

 

Nær sagt som vanlig har det vært diskusjon når det gjelder neste års terminliste. Som kjent er det Norsk Rikstoto som fastsetter terminlisten og det er satt opp med tanke på å generere høyest mulig inntekt til trav- og galoppsporten.  Norsk Rikstotos spillvindu har endret seg de siste årene slik at de nå tilbyr spill hver dag fra kl 12.15.  For å klare det må alle baner bidra.

 

Vår målsetting er å få i gang nordisk spill til hver galoppløpsdag uansett dag, tid og sted. Vi tror at det vil styrke galoppsporten på sikt.

I dag spilles det for ca 75 millioner fra Norge mot galopparrangementer i Sverige og Danmark mens det kun gikk 16 millioner den andre veien i år.

I år har våre fire onsdagsløpsdager vært en suksess. Vi omsatte for 14,1 mil på de fire løpsdagene, og V4 omsetningen onsdag 19. oktober er den høyeste noensinne på galopp i Skandinavia. Dersom vi sammenligner med fire ordinære torsdager, ligger omsetningen på de fire onsdagene ca 8 millioner høyere enn om vi hadde erstattet de med ordinære torsdager.

 

Vi har planlagt syv fredagsløpsdager fra og med midten av oktober i 2012. Selvsagt har vi forståelse for at dette kan skape problemer for enkelte, men for norsk galoppsport er det positivt og nødvendig.

Man skal være klar over at stort sett i alle galoppland, avholdes de fleste løpsdager på dagtid bortsett fra på enkelte baner som har A W baner med flomlys. Totalomsetningen på fredagene ligger høyere enn på torsdager utover høsten og baneomsetningen er tilnærmet lik. 

I tillegg er det faktisk lettere å avholde firma arrangementer og lignende på fredag ettermiddager enn på kveldstid torsdager utover høsten.

 

Takket være høyere omsetning på galopp i 2011 vil vi være i stand til å øke premiene i de vanlige løpene neste år med minimum 5 %. I tillegg vil Norsk Rikstoto bidra med markedsføring av fredagene og enkelte større løpsdager. Det vil også bli noen endringer når det gjelder hovedløpene, med det kommer vi tilbake til.

 

Vi minner også om våre avlsbidrag for 2012. For det første er oppdretterpremien for hester født i 2010, øket fra 15 % til 20 %. Vi utbetaler unghestbidrag kr 8.000 ved første start for norskoppdrettede 2- og 3-åringer. I tillegg har vi importtilskudd, bedekningstilskudd og følltilskudd. Dette kan du lese mer om på www.ovrevoll.no. Eller ta kontakt med Lene Jensen om du ønsker mer informasjon. Telefon 22956247 eller lene.jensen@rikstoto.no.

 

Norsk Forening for Fullblodsavl har gått til innkjøp av ny avlshingst foran neste års bedekningssesong. Crocker Road (USA) er på plass på The Norwegian Stud i Heradsbygd og er klar til bedekningssesongen 2012. Du kan lese mer på vår nettside. Vi nevner også at Deceptor (USA) blir stående på Meridian Stutteri i 2012 og bedekker til redusert pris.

 

Auksjoner

Du finner linker til utenlandske auksjoner på vår nettside www.ovrevoll.no/linker

 

Tilslutt minner vi om årets hestegalla som vil bli avholdt på Radisson Blu Plaza Hotel lørdag 21. januar 2012. På  www.hestegalla.no du lese om alle de nominerte.

Her kan man stemme på Årets hest, de tre nominerte fra galoppen er:

Bank Of Burden, Entangle og Without Fear.

 

Norsk Jockeyklub og Øvrevoll Galopp AS ønsker dere alle en riktig god jul og et framgangsrikt og godt nytt år. Sekretariatet holder stengt til 2. januar, men fakturaavdelingen på Bjerke holder åpent mellom kl 9.00-14.00 på telefon 815 11 227

 

Hans Petter Eriksen

Adm dir

www.ovrevoll.no

Postboks 134 – 1332 Østerås - Tlf 22 95 62 00 – Fax – 22 95 62 62