Hjelp til Chile

16.03.2010
Artikkelbilde

Øvrevoll ønsker å gjøre noe for å hjelpe dyr og mennesker etter jordskjelv katastrofen i Chile. I første rekke ønsker vi å samle inn penger slik at vi kan bidra til at hester og stallarbeidere ved banen i Concepcion får det de trenger. Det var her jordskjelvet var kraftigst.

OGSÅ CHILES HESTER  MERKER FØLGENE AV JORDSKJELVET

 

I Concepcion er det en galoppbane med ca 350 hester. Banen heter Mediocamino.

Da 8,8 på Richters skala slo ut ble ikke bare menneskene i Concepcion rammet. Jordskjelvet har også fått store konsekvenser for hestene.

 

Ødeleggelsene av både bygninger på banen og banens infrastruktur har vært store, og det har derfor  ikke vært mulig å avholde løp på Mediocamino etter jordskjelvet Og uten løpsdager, ingen inntekter. Galoppbanen, som allerede fra før av var blant de fattigste, og alle som har sitt arbeid her, sliter derfor veldig etter jordskjelvet.

 

Flere staller har blitt skadet. De fleste som jobber på banen bor også på banen, og disse har fått ødelagt husene de bor i.

 

Det er i dag flere hundre hester som ikke har tilgang til tilstrekkelig mat. Trenerne har ikke ressurser til å rette opp situasjonen, slik at hestene sultefôres i ordets egentlige forstand. 

 

De trenger desperat hjelp. Vi tar nå initiativ til å samle inn penger til fôr til hestene og mat til stallarbeiderne. Alle bidrag teller. Vi skal bruke pengene til havre og høy, og basismatvarer til menneskene.

 

Vi vil holde alle løpende orientert om situasjonen

 

Vil du bidra sett penger inn på Norsk Jockeyklubs hjelpekonto

 

1503.15.58759

 

Og merk bidraget med Chile. Norsk Jockeyklub vil selv sørge for at pengene kommer i rette hender.