INNKALLELSE

20.05.2010
Artikkelbilde

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for 2009 i Norsk Forening for Fullblodsavl.

 

Fredag 4 juni 2010 på Øvrevoll kl. 18.00

 ( annen etasje i det hvite hus )

Dagsorden:

Godkjenning av innkallingen. ( NB! GF skulle vært avholdt innen 15. mars dette år )

Valg av møteleder.

Valg av referent.

Valg av to personer til å undertegne protokollen.

Årsberetning og regnskap

Fastsettelse av medlemskontingenten.

Valg av styre og revisor.

Innkomne forslag. ( Ingen mottatt før fristens utløp )

Eventuelt.

Etter ordinær generalforsamling 12. mars 2009 har styret bestått av:

Formann: Tom Erik Kjeseth

Viseformann: Maria Robertz

Styremedlem: Cathrine Witzø Slettemark

Styremedlem: Morten Buck

Styremedlem: Tor Petter Mygland

Varamann: Camilla Skotvedt

Varamann: Søren Pedersen

Varamann: Tor Gunnar Rakke

Revisor: Jon Pryds Mathisen

 

Vi minner om at kun medlemmer som har betalt sin kontingent har adgang til generalforsamlingen.

Innbetaling:

Norsk Forening for Fullblodsavl v/ Tom Erik Kjeseth.

                       Briskebyveien 38 0259 Oslo

                       Konto: 2525.30.65659  Beløp: Kr 500

Vi oppfordrer alle som er interessert i utviklingen av norsk avl og galoppsport til å møte på generalforsamlingen.

 

                                                 VELKOMMEN!